FirmyNadání a dovednosti, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na pomoc znevýhodněným žákům, studentům či absolventům z dětských domovů a pěstounské péče najít uplatnění na trhu práce. Pořádáme exkurze i odborné semináře. Poskytujeme odborné …
775 710 951

Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení dětí a mládeže. Sestáváme z oddílů, klubů, domů dětí a mládeže, obecně prospěšných společností, neziskových občanských sdružení a dalších organizací pracujících s dětmi a pro …
777 331 855

SHM Klub Praha-Karlín, z. s.

Křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků, jednorázových akcí a …

37. Pionýrská skupina Pplk. Vally

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
732 318 820

Občanské sdružení Smíšek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, pomáhající dětem v oblasti propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových …
608 036 519

Restart Shop

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro teenagery, kteří neměli ve svém životě tolik štěstí a nemohou najít práci. Nabízíme jim první zaměstnání a prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a mohou samostatně řešit problémy, které je …
774 913 777

Mgr. Irena Prokopová

 – Naplánovat trasu
Nabízím poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1. stupně a jejich rodiče. Poskytujeme konzultace v oblasti výběru školy, zápisu do školy, odkladu povinné školní docházky. Pořádání kurzů. Poskytování terénní péče v domácím prostředí …
774 551 350

109. Pionýrská skupina Vyšehrad - oddíl Sagitta

Zastřešujeme činnost pionýrských skupin. Pořádáme společenské akce a tábory pro děti a mládež. Oddíl je určený dětem, které mají zájem o přírodu, nové kamarády a skutečné zážitky s dobrou partou. Snažíme se o pestrý a naučný program, zahrnujeme do něj turistiku, sport a poznávání …

Kulturní klub Poštovka Praha 5

Pořádání hudebních, pohybových a počítačových kurzů pro děti, mládež, dospělé i seniory. Možnost pronájmu sálu a …

SAM a spol. - sdružení rodičů, dětí, mládeže a všech přátel přírody

 – Naplánovat trasu
Pořádání zimních a letních prázdninových táborů pro děti a víkendových akcí pro děti i …
286 581 054

D-Toe

 – Naplánovat trasu
Provozujeme křesťanské sdružení. Pořádáme zábavní a kulturní akce pro děti i …
602 612 509