Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pionýr, z. s. - 14. pionýrská skupina Aljaška

Provozujeme organizaci, která pořádá kulturní, společenské i sportovní akce, výlety, víkendové akce či tábory pro děti a mládež. Naší hlavní náplní je aktivní celoroční práce s …

Komunitní centrum Amicus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací, sociálním vyloučením nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Nabízíme volnočasové a sportovní aktivity, pomoc a podporu při …
732 345 215

Společnost pro podporu lidi s mentálním postižením v České republice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování neziskové organizace a nízkoprahového centra. Poskytování pomoci osobám s mentálním postižením a jejich rodinám včetně zabezpečení zlepšování podmínek života. Prosazování rovnoprávného postavení a provádění osvětové činnosti u veřejnosti.
472 772 029

Polabské děti - občanské sdružení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jsme nezisková organizace, jejíž akce a činnosti probíhají převážně v naší obci a jejím okolí. Sdružení se věnuje pořádání sportovních a kulturně-vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.

Sdružení Romano jasnica

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné sociální poradenství, pomoc sociálně slabým a obhajobu práv i zájmů spoluobčanů. Provozujeme terénní program a volnočasové aktivity pro děti.
702 289 535

Nadační fond - DĚTI A RODINA, nadace

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace pro potřebné děti. Naším hlavním cílem je zajistit dětem a mládeži pozitivní vyplnění volného času a tím předcházet negativním vlivům vycházející z „nicnedělání“. Nadace poskytuje finanční prostředky na konkrétní dítě a jeho volnočasovou aktivitu.
602 622 712

Kiwanis Kadaň

 – Naplánovat trasu
Provoz klubové organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Prioritou tohoto klubu je pomoc hlavně v dětských domovech a na dětských oddělení v nemocnicích. Zabýváme se pořádáním koncertů, …
728 366 959

Juvénile

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace. Podpora a rozvoj životního stylu dětí a mládeže. Nabídka pomoci při pořádání kulturně společenských akcí pro děti, mládež i dospělé. Věnujeme se tanečnímu folklornímu sboru a realizujeme studijní pobyty v zahraničí.
732 570 874

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na odbornou pomoc, poradenství a poskytování osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Provozujeme denní stacionář.
739 066 938

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Poskytování ústavní péče dětem bez rodiny. Dětský domov je školským koedukovaným zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let. Rodinné skupiny jsou zde organizovány po 10 dětech. Celková kapacita je 50 dětí. Pořádání …
472 772 108

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Libochovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, jenž pořádá kulturní, společenské i sportovní akce, výlety či tábory pro děti a mládež.

Pionýrská skupina Dravci

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.
(1)
777 063 604

Občanská poradna Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a poradenství občanům v tíživé životní situaci. Mezi cílové skupiny poradny patří zejména osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané a osoby v krizi.
(2)
720 995 180

A - Centrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum a miniškolku pro rodiče a děti. Nabízíme prostory pro hraní a odpočinek. Zajišťujeme kreativní tvoření, organizované akce a rodinné fotografování. Přijímáme děti od 18 měsíců do 6 let. Možnost docházení dětí denně nebo dle potřeby …
725 006 968