Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Kiwanis klub Louny

 – Naplánovat trasu
Provoz klubové organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Prioritou tohoto klubu je pomoc hlavně v dětských domovech a na dětských odděleních v nemocnicích. Zabýváme se pořádáním koncertů, …
415 653 138

TOM 3304 Sojčata

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu mládeže.
604 753 368

A - Centrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum a miniškolku pro rodiče a děti. Nabízíme prostory pro hraní a odpočinek. Zajišťujeme kreativní tvoření, organizované akce a rodinné fotografování. Přijímáme děti od 18 měsíců do 6 let. Možnost docházení dětí denně nebo dle potřeby …
725 006 968

Teen Challenge International ČR

 – Naplánovat trasu
Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti.
412 386 429

Sdružení Romano jasnica - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé. Nabízíme dětem a mládeži smysluplné trávení volného času, pomáháme jim při řešení jejich obtížných životních situací, přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů, prostřednictvím …
475 501 774

Focus Teplice z.s.

 – Naplánovat trasu
Spolupracujeme s domem dětí a mládeže na programech prevence sociálně patologických jevů, drogové prevenci, resocializaci a zaměstnávání ohrožených skupin mládeže.
417 538 840

Středisko volného času Most

Zabezpečujeme zájmovou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost pro všechny věkové kategorie. Máme celoroční provoz. V nabídce máme například sportovní, divadelní, …

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na odbornou pomoc, poradenství a poskytování osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Provozujeme denní stacionář.
739 066 938

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Poskytování ústavní péče dětem bez rodiny. Dětský domov je školským koedukovaným zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let. Rodinné skupiny jsou zde organizovány po 10 dětech. Celková kapacita je 50 dětí. Pořádání …
472 772 108

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Štětí

Jsme dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabýváme se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností. Pořádáme společenské akce …

Učitelé pro Žatec, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí pro děti.

BEZ NUDY

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí bez věkového omezení. Organizování letních a zimních táborů a víkendových akcí pro členy. Akce jsou pořádány především v období letních či jarních prázdnin.
775 257 625

Ústecká krajská organizace Pionýra

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.
(1)
475 601 058

Klub(ovna) Luna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klubovnu. Nabízíme možnost sportovních akcí a soutěží. Zajišťujeme výlety, filmové večery, setkání se zajímavými lidmi, kulturní akce a prostory k vlastní realizaci. Zaměřujeme se také na fotografování, hudbu, tanec, základní dovednosti na počítači a další.
736 472 712