Firmy

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Zlínský kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme slaňování skal a sjíždění na …
602 587 087

Centrum branných aktivit o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro branné a sportovní aktivity dětí a …
731 416 335

Loutkové divadélko KOHÚTEK Vsetín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se plánováním a organizováním volnočasových aktivit dětí a …
737 448 929

JASPIS Volnočasové centrum pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže. Nabídka přednáškové a poradenské činnosti. Provoz klubu pro matky s dětmi. Poskytování hudebních a výtvarných aktivit, zajištění kroužku vaření. K dispozici je horolezecká …
775 946 672

Kunovské centrum mládeže

 – Naplánovat trasu
Nabídka aktivit pro děti a mládež zaměřených proti škodlivým vlivům současnosti a rostoucí …
605 063 310

Mateřské centrum Srdíčko

 – Naplánovat trasu
Organizujeme zájmové a vzdělávací aktivity pro těhotné ženy, rodiče i děti. Poskytujeme poradenství ve spolupráci s odborníky. Nabízíme zdarma přístup na internet. Možnost využití kuchyňky, přebalovacího pultu, dětských židliček, zařízené herny s míčkovým …
(1)
573 397 163

Zálesák - středisko Zlín 1 Mladcová

 – Naplánovat trasu
Pořádáme dětské tábory, bambiriádu, drakiádu, pouštění lampionu, curling a různé …
577 242 119

SHM Klub Kroměříž, z. s.

Provoz křesťanského sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …

Pionýrská skupina Juniperus

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
577 142 442

Junák - český skaut, středisko Uherský Brod, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
736 221 903

Středisko výchovné péče HELP

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme bezplatné poradenství pro rodiče a děti které mají problémy s chováním, sami se sebou, nebo řeší neporozumění s vrstevníky nebo s rodiči. Nabízíme pomoc při řešení problémů s jakoukoli návykovou …
572 564 520

Děti slunce

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a …
572 548 167

Dům dětí a mládeže Pastelka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sportovní i zájmové kroužky, tábory, soutěže, výlety a společenské akce pro děti. Pořádáme i kurzy pro dospělé. Vytváříme podmínky pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých zájemců. Podporujeme talenty a poskytujeme vzájemnou …
775 582 885

Pod křídly - Dům na půl cesty

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem po bezprostředním ukončení jejich pěstounské a ústavní péče. V rámci naší pomoci poskytujeme ubytování a zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv nebo obstarávání osobních …
571 117 058