Firmy

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Týniště nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
776 729 493

Klub Maják Hořice o. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zdravotně postižené děti, mládež, dospělé a jejich přátele. Nabízíme rehabilitační plavání, tvořivé dílny a Muzikoterapie. Zaměřujeme se na práci se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a dospělými. Pořádáme kulturní a společenské akce, výlety, turnaje, besídky i víkendové …
775 370 614

Apropo Jičín, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naší hlavní činností je poskytování podpory dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V současné době máme tři sociální služby Denní stacionář APROPO, Osobní asistenci APROPO a Sociální rehabilitaci APROPO. Nabízíme aktivity, které jsou prevencí sociálního …
493 520 246

Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby pro zdravotně postižené. Utváření přátelských vztahů k poznání radosti svého bytí, zkvalitnění života osob se zdravotním postižením, ale i nejbližších, které o ně …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Pěčín

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Centrum Orion, z.s.

Pomáháme dětem se zdravotním postižením. Zajišťujeme osobní asistenci a sociálně aktivizační služby. Provozujeme centrum denních služeb. Pořádáme jednodenní akce, letní tábory a rekondiční pobyty s možností canisterapie a …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č.1 Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
732 272 750

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Trutnov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …


Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace č. 2 Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
732 180 632

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka profesionálních sociálních služeb pro klienty s různými druhy a stupni zdravotního postižení. Zaměřujeme se i na osoby jim blízké a laickou i odbornou veřejnost. Snažíme se podporovat u klientů převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a …
493 532 182

Česká federace florbalu vozíčkářů o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Naší cílem je vytvářet podmínky a zajišťovat všestrannou péči o rozvoj florbalu vozíčkářů. Aktivně se podílíme na mezinárodním rozvoji florbalu vozíčkářů. Pořádáme různé kulturní, sportovní a společenské akce. Účastníme se florbalových zápasů a …
773 282 082

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Opočno

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
494 667 470

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Olešnice v Orlických horách

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …