Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Prapos

 – Naplánovat trasu
Provozujeme chráněnou dílnu. Pořádáme sportovní i kulturní …
721 293 403

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Krnov Slezská ul.1

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
554 611 612

Žebřík, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc handicapovaným spoluobčanům. Zajišťujeme podporu uživatele a jeho vedení k samostatnosti v běžných životních situacích. Umožňujeme mladým lidem se zdravotním postižením setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném …
734 412 628

Evropský spolek pro OZP

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu integrace osob se zdravotním postižením do majoritní …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Havířov - Město

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním osob se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání a cvičení pro zdravotně postižené osoby. Pořádáme vzdělávací akce a prodáváme …

Občanské sdružení - Trianon

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení poskytující služby osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Snažíme se o podporu rozvoje prvků ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a mobility. Zaměřujeme se na osoby tělesně postižené, seniory, absolventy i ženy a klademe důraz vzdělávání a …
739 589 926

Občanské sdružení Bílá holubice

 – Naplánovat trasu
Podpora umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním …
773 200 005

Inmobil - sdružení klubů zdravotně postižených motoristů České republiky

 – Naplánovat trasu
Koordinace činnosti automotoklubů zdravotně postižených motoristů v ČR. Zpracovávání informací k problematice zdravotně postižených …
595 136 487

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Jablunkov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …

Škola života o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování ambulantní sociální péče preventivního charakteru osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Organizování výchovně, vzdělávací, aktivizační a sociálně-terapeutické …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Orlová - Město

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním osob se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání a cvičení pro zdravotně postižené osoby. Pořádáme vzdělávací akce a prodáváme …

Apropo

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy tělesně postižených spoluobčanů a snažíme se o jejich integraci do společnosti. Pořádáme rekondiční pobyty a zprostředkováváme osobní asistenci k zajištění každodenních životních …
603 411 380

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Bystřice nad Olší

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
558 995 010

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …