Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Zabezpečení trvalého zlepšení životních podmínek. Pořádání společenských akcí pro osoby s mentálním postižením, zájmových aktivit, rehabilitačních pobytů. Nabídka …
583 212 302

Afázie

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby a poradenství lidem s narušenou schopností komunikace. Zaměřujeme se na nácvik a trénink komunikačních schopností mobilních osob s využitím PC a speciálního tréninkového programu, skupinových setkání a cvičení a přednáškovou činnost se zaměřením na rozvoj komunikačních …
602 861 738

Charita Zábřeh - Domovinka

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a sociálních služeb seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří nemohou nebo nechtějí být po celý den sami doma. Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při osobní hygieně, celodenní stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, duchovní …
583 414 622

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.- místní organizace

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
732 449 118

Kamarádi otevřených srdcí

 – Naplánovat trasu
Pořádáme volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a společenské akce na podporu integrace nejen handicapovaných spoluobčanů a nabízíme zooterapii. Dojíždíme s pejsky a králíky do speciálních MŠ, ZŠ, SŠ, dětských domovů, podporovaného bydlení, domovů důchodců, kojeneckého ústavu, nemocnic a …
777 212 560

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
583 212 019

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Olomouckého kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
583 212 019

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum sociálních služeb pro nevidomé, slabozraké a jinak postižené osoby. Poskytujeme odborné poradenství, sociálně aktivizační služby a sociální rehabilitace zaměřené na podporu pracovního uplatnění. Dále nabízíme průvodcovské, předčitatelské a další rozšiřující …
588 508 059

Charita Zábřeh - Centrum Oáza

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a denních služeb pro osoby s mentálním postižením či psychickým onemocněním. Nabízíme pobyt uživatelů v zařízení rodinného typu, individuální přístup zajištěný kvalifikovaným personálem, pomoc při osobní hygieně, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
583 412 587

SPC Pramínek, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství pro děti s poruchami učení a chování, pro jejich rodiče a pedagogy. Reedukace poruch …
736 126 640

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Zábřeh

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
583 413 416

Charita Zábřeh - Okýnko

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a sociálních služeb pro dospělé lidi s mentálním či těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením. Služby je určena lidem ve věku 18 – 64 let. Maximální denní kapacita je 17 klientů, z toho 5 uživatelů na invalidním …
736 509 466

Afázie

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby a poradenství lidem s narušenou schopností komunikace. Zaměřujeme se na nácvik a trénink komunikačních schopností mobilních osob s využitím PC a speciálního tréninkového programu, skupinových setkání a cvičení a přednáškovou činnost se zaměřením na rozvoj komunikačních …
583 311 215

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Králíky

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …