Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charita Zábřeh - Centrum Oáza

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a denních služeb pro osoby s mentálním postižením či psychickým onemocněním. Nabízíme pobyt uživatelů v zařízení rodinného typu, individuální přístup zajištěný kvalifikovaným personálem, pomoc při osobní hygieně, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
583 412 587

Občanské sdružení Vincentinum

 – Naplánovat trasu
Zajištění sportovních aktivit, rehabilitací a zdravotní péče pro tělesně …
731 443 362

Charita Zábřeh - Okýnko

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a sociálních služeb pro dospělé lidi s mentálním či těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením. Služby je určena lidem ve věku 18 – 64 let. Maximální denní kapacita je 17 klientů, z toho 5 uživatelů na invalidním …
736 509 466

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Prostějov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
588 008 095

Centrum setkávání, o. s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka rehabilitace, výchovných a kulturně výchovných aktivit i zájmových kroužků pro mentálně …
581 201 334

Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

 – Naplánovat trasu
Snaha o zlepšování podmínek života občanů se zdravotním postižením. Poskytování poradenství, vydávání publikací, tvorba studijních materiálů. Pořádání akcí zvyšujících vědomí občanské společnosti o problémech života občanů se zdravotním …
777 809 040

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ptení

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
774 193 852

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Zabezpečení trvalého zlepšení životních podmínek. Pořádání společenských akcí pro osoby s mentálním postižením, zájmových aktivit, rehabilitačních pobytů. Nabídka …
583 212 302

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR Olomouc

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci lidem s mentálním postižením včetně osob postižených více …
585 208 466

Denní centrum Archa

 – Naplánovat trasu
Provoz denního centra pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
774 279 917


Charita Javorník

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Zaměřujeme se na seniory, zdravotně postižené, chudé i nemocné. Organizujeme veřejné …
584 440 217

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - okresní organizace

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
581 217 082

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Javorník

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
733 654 079