Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, o.p.s.

Přispíváme ke zkvalitňování života zdravotně postižených spoluobčanů a jejich integraci do společnosti. Poskytujeme odborné sociální poradenství. Provozujeme půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Prodáváme baterie do sluchadel. Zajišťujeme služby osobní …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace Pardubického kraje

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
469 637 697


MIREA denní stacionář, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování ambulantní služby sociální péče dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let z Pardubického kraje, kteří mají sníženou soběstačnost, omezený kontakt se společností, potřebují pomoc a podporu při rozvoji svých …
466 262 384

SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí s mentálním postižením. Poskytování odlehčovacích služeb a volnočasových aktivit. O lidi s mentálním postižením nejen pečujeme, ale především jim poskytujeme podporu, aby se mohli rozhodovat a také uplatnit a rozvíjet svůj talent a schopnosti, kterými …
607 265 804

Klub Interaktivního domu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Tvorba herních a motivačních programů pro vážně nemocné …
604 800 551

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Poskytujeme pomoc lidem se zdravotním postižením z Pardubického kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání. Služby nabízíme zaměstnavatelům a odborné veřejnosti. Zajišťujeme vyhledávání práce, kurzy a podporu samostatného …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Česká Třebová

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
604 377 740

Denní stacionář Domeček

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro zdravotně postižené občany. Zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně a rehabilitace. Nabízíme sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu a pomoc při uplatňování …
461 310 627

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Pardubice-jih

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
724 833 458

AC dílny

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začlenění. Usilujeme o rozvoj samostatnosti dospělých lidí s lehkým až středním mentálním postižením pomocí pravidelných činností. Upevňujeme praktické a sociální …
731 598 815

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora dětí a rodin se zdravotním …
466 641 022

Na káře

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující vozíčkáře, jejich rodiny a …
465 421 910

Ruka pro život o.p.s.

Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme aktivizační služby pro …