Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Pardubice-jih

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
724 833 458

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Svitavy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu …
607 572 862

Denní stacionář Jitřenka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme Denní stacionář. Poskytujeme nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením a podporujeme je v soběstačnosti. Kapacita je 12 …
733 145 527

Svazek obcí AZASS

 – Naplánovat trasu
Jedná se o službu, při které je především prováděn nácvik činností, které vedou ke zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti klienta, zejména při osobní hygieně a péči o vlastní osobu a při běžných úkonech v …
461 722 700

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Česká Třebová

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
604 377 740

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora dětí a rodin se zdravotním …
466 641 022

AC dílny

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začlenění. Usilujeme o rozvoj samostatnosti dospělých lidí s lehkým až středním mentálním postižením pomocí pravidelných činností. Upevňujeme praktické a sociální …
731 598 815

MIREA denní stacionář, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování ambulantní služby sociální péče dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let z Pardubického kraje, kteří mají sníženou soběstačnost, omezený kontakt se společností, potřebují pomoc a podporu při rozvoji svých …
466 262 384

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Pardubice - sever

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
723 220 717

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum denních služeb pro zdravotně postižené. Poskytujeme služby k ulehčení a zkvalitnění života. Nabízíme vzdělávací či sportovní aktivity. Posláním sdružení je hledat s každým člověkem s tělesným nebo kombinovaným postižením jeho vlastní smysluplnou cestu, jak žít naplno svůj …
776 468 078

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
774 502 250

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Přelouč

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
725 338 397

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Hradec nad Svitavou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Hlinsko

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
737 987 410