Firmy

1. Český Sport Handicap Club

 – Naplánovat trasu
Provoz tělovýchovné jednoty pro …

Český svaz vnitřně postižených sportovců, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení vnitřně postižených …
220 513 664

Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace, jejímž cílem je hájit zájmy psychoterapeuticky zaměřených zařízení na …
257 325 118

Autistik

 – Naplánovat trasu
Organizace vytvářející podmínky pro optimální rozvoj spoluobčanů s autismem, jejich výchovu a integraci do společnosti. Realizujeme pravidelné výstavy výtvarných prací dětí s autismem. Pořádáme přednášky předních světových …
605 400 865

Sdružení pro integraci mentálně postižených

 – Naplánovat trasu
Pomáháme při uplatnění na trhu práce lidem s handicapem, lidem dlouhodobě pečující o osobu blízkou a i jinak znevýhodněným skupinám na trhu práce. Nabízíme komplexní systém podpory pro vstup do zaměstnání. Provozujeme tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním …
(1)
774 943 512

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Flora

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
257 811 762

KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE o. s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb pro hluchoslepé, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Poskytování doprovodu u foniatrů včetně tlumočení do znakového …
284 691 012

Fosa, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby sociální rehabilitace a osobní asistence pro osoby s mentálním postižením, s obtížemi chování nebo, které dlouhodobě potřebují pomoc. Začínáme s projektem Mohamed k …
271 910 016

Asistence, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme osobní a pracovní asistenci studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu. Podporujeme jejich …
241 083 579


Orfeus

 – Naplánovat trasu
Nabídka osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravných pobytů zdravotně postiženým. Zajišťujeme pomoc při jednání na úřadech, institucích a organizacích, volnočasové aktivity a …
602 200 457

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. obvodní organizace Praha 10

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
736 509 857

Spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně postižených - KRONOS

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně …
607 804 028