Firmy

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Středisko rané péče

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajištění péče dětem se zdravotním postižením v jejich raném věku a podpora celé rodiny. Nabízíme pomoc při budování sebedůvěry, výběru předškolního či školního zařízení, terapeutické aktivity, podporu a posilování rodičovských kompetencí a …
569 421 063

Oblastní charita Třebíč - Stacionář Úsměv

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory a pomoci lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami či poruchami autistického …
568 851 088

Centrum LADA - občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením

 – Naplánovat trasu
Nabídka denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací, akviziční a sociálně terapeutické činnosti či zprostředkování kontaktu se společenských …
776 733 008

Dílna pro úpravu odpadů Maleč, s.r.o.

Provoz chráněné dílny. Dílna je vybavena pro drobné manuální a lehké technické …

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
737 768 950

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Bystřice nad Pernštejnem

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
732 151 210

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub

 – Naplánovat trasu
Usilujeme o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snažíme se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů. Pořádáme víkendové pobyty a …
607 630 126

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
736 486 087

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Světlá nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
569 456 458

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a zajišťování kulturních a vzdělávacích aktivit pro lidi, kteří jsou odkázáni na invalidní …
(1)
777 795 860

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Kamenice nad Lipou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
608 142 610

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Třebíč

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme poradenství. Zajišťujeme rehabilitační, rekondiční, integrační a víkendové pobyty, jednodenní výlety, exkurze, kulturní a jiné společenské …
605 741 016

Centrum Zdislava

 – Naplánovat trasu
Poskytování kvalitních sociálních služeb lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, rozvíjení schopnosti komunikace, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování do …
566 598 180

Benediktus z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu a pomoc lidem s postižením. Zajišťujeme sociální služby a vytváříme chráněná pracovní místa. Pomáháme při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Pořádáme společenské a kulturní akce pro …
731 402 233