Firmy


Vlasta Kulová

 – Naplánovat trasu
Nabízím Vám pomoc a úlevu při řešení Vašich potíží. Poskytuji psychoterapie, regresní terapii a harmonizaci těla i duše. Pročištění linie rodu. Seminář pro ženy. Konstelační techniky. Osobní a duchovní rozvoj, odpoutání od nefunkčních …
(9)
730 605 277


Athena - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou projektů, které usnadňují ženám přístup ke vzdělání a zaměstnání. Účastníme se evropských vzdělávacích projektů, ze kterých čerpáme know-how pro využívání inovativních vzdělávacích nástrojů. Jsme držiteli ocenění za nejlepší mezinárodní projekt z roku …
597 081 345

Obecně prospěšná společnost MATEŘSTVÍ prim. MUDr. Jaroslava Nachtigala

 – Naplánovat trasu
Společnost zajišťuje prohloubení spolupráce zdravotnických zařízení, rodiny, orgánů státní správy, obcí, společenských organizací i jednotlivců zaměřené k podpoře programů primární i sekundární péče o ženu. Má za úkol zlepšovat péči o matku a novorozence v časném …
312 575 151

Občanská inspirace

 – Naplánovat trasu
Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin. Zabýváme se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce a problémem sociálního vyloučení žen. Provozujeme poradnu pro rodiče a logopedické …
721 770 462

Občanské sdružení One4one

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení lesbických a bisexuálních žen. Pořádání různých …
777 974 082

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

 – Naplánovat trasu
Cílem našeho sdružení je poskytnout pomoc osamělým ženám po rozvodu a obětem domácího násilí. Spolupracujeme se státními orgány v případech domácího násilí. Nabízíme týraným ženám azylové ubytování a usilujeme o zakotvení utajenosti azylového ubytování pro oběti domácího násilí …
241 432 466

Sdružení žen Aglow v České republice

 – Naplánovat trasu
Pořádání křesťanských setkání pro …
608 331 668

Krajská organizace ČSŽ

 – Naplánovat trasu
Jsme nezávislý, dobrovolný spolek sdružující ženy, který působí na celém území České republiky, naše organizační struktura je proto budována na základě územního …
604 464 859

Poradna Eva

 – Naplánovat trasu
Nabízíme své služby ženám a dívkám, které se nacházejí z nejrůznějších důvodů ve složité životní situaci a cítí, že potřebují radu, pomoc a …
(1)
731 402 833

Otevřený svět

Poskytování terapeutické pomoci zneužívaným ženám. Zajišťujeme sociální a psychoterapeutické služby ženám, které byly v dětství týrány či sexuálně …