Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Vlasta Kulová

 – Naplánovat trasu
Nabízím Vám pomoc a úlevu při řešení Vašich potíží. Poskytuji psychoterapie, regresní terapii a harmonizaci těla i duše. Pročištění linie rodu. Osobní a duchovní rozvoj, odpoutání od nefunkčních …
(9)
730 605 277


Popické ženy

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem spolku je pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé, jako jsou Babské hody, Čertoviny, Masopust a …
776 108 166

Čas pro mě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc a poradenství ženám v období …
603 712 090

Občanská poradna Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a poradenství občanům v tíživé životní situaci. Mezi cílové skupiny poradny patří zejména osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané a osoby v …
(2)
477 070 007

Athena - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou projektů, které usnadňují ženám přístup ke vzdělání a zaměstnání. Účastníme se evropských vzdělávacích projektů, ze kterých čerpáme know-how pro využívání inovativních vzdělávacích nástrojů. Jsme držiteli ocenění za nejlepší mezinárodní projekt z roku …
597 081 345

Regionální klub Zlín Moravské asociace podnikatelek a manažerek

 – Naplánovat trasu
Pomáháme podnikajícím ženám a ženám ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace. Provozujeme asistenční centrum. Poskytujeme osobní i odborné konzultace či právní služby. Pořádáme …
602 563 585

ZONTA - Klub Praha Bohemia

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace sdružující ženy činné ve výkonných funkcích, které si předsevzaly zlepšit úděl žen i dětí. Organizace nabízí možnost pomáhat jak v lokálním, tak v celosvětovém měřítku, rozvoj manažerských schopností díky působení v klubových funkcích na různé úrovni, další …
603 841 185

Obecně prospěšná společnost MATEŘSTVÍ prim. MUDr. Jaroslava Nachtigala

 – Naplánovat trasu
Společnost zajišťuje prohloubení spolupráce zdravotnických zařízení, rodiny, orgánů státní správy, obcí, společenských organizací i jednotlivců zaměřené k podpoře programů primární i sekundární péče o ženu. Má za úkol zlepšovat péči o matku a novorozence v časném …
312 575 151

Občanská inspirace

 – Naplánovat trasu
Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin. Zabýváme se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce a problémem sociálního vyloučení žen. Provozujeme poradnu pro rodiče a logopedické …
721 770 462

VIALIN, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Společnost pro aktivní sociální integraci. Pořádání rekondičních a vzdělávacích pobytů pro seniory, zdravotně postižené, matky a další. Zaměřujeme se na pobytové vzdělávací …
777 102 470

Občanské sdružení One4one

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení lesbických a bisexuálních žen. Pořádání různých …
777 974 082