Firmy

Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na výlety do přírody i za kulturou, získávání tábornických znalostí a dovedností, turistika, sport, rukodělné činnosti a samozřejmě spousta …
777 295 478

Svaz diabetiků České republiky, územní organizace

 – Naplánovat trasu
Podporování diabetiků při realizaci zdravotní, sociální a humanitární …

Jihočeští senioři

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek pro soužití a vzájemnou spolupráci starších …

Mateřské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. K dispozici je hudební zkušebna. Hrajeme společně s rodiči hry, říkáme říkanky, vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme. Také chodíme na výlety. Organizujeme burzu oblečení a dětské …
731 402 991

Český svaz žen v Sepekově

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním akcí na podporu žen. Provozujeme také dětský …
605 105 849

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Naděje

 – Naplánovat trasu
Organizování činností pro zdravotně postižené děti předškolního a školního věku s diagnózou tělesného či mentálního postižení. Pořádání besídek, výletů a …
732 767 523

Portus Prachatice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc všem rodinám s dětmi ve věku od 4 do 9 let. Organizování volnočasových aktivit pro děti. Respektujeme individualitu, důstojnost a potřeby dětí. Podporujeme týmový …
720 375 646

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
381 254 622


Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je realizace odborného vzdělávání a stáží pro Denní a týdenní stacionáře, Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním …
777 793 720

Cheiron T, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiče na mateřské dovolené. Zajišťujeme pomoc těm, kteří se nacházejí v obtížné životní nebo sociální situaci. Poskytujeme doučování, nejmladší děti se zde učí základním sociálním a hygienickým návykům, individuální komunikaci i soužití v …
603 526 246

Ovečka, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování rodin, které vychovávají dítě s Downovým …
739 600 197

Humanika - sdružení pro výstavbu a provoz zdravotně sociálního zařízení

 – Naplánovat trasu
Podpora výstavby a provozu zdravotně sociálních zařízení. Nabízíme poradenskou činnost pro seniory se zdravotním postižením, bezplatné půjčování pomůcek osobám zdravotně postiženým. Zaměřujeme se na přednáškovou a osvětovou …
382 521 302