Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

YMCA - Jindřichův Hradec, křesťanské sdružení mladých lidí

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Pořádání společenských akcí a dětských táborů. Jsme otevřeni všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních …
606 587 763

Opus Prachatice

 – Naplánovat trasu
Poskytování ošacení a materiální …
731 604 424

Občanské sdružení Krumlováci

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj kvality života ve …
380 717 686

HORIZONT, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a podpory pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Provozování sociálně terapeutické dílny se zaměřením na práci s textilem, přírodními materiály a keramikou. Zajištění poradenské činnosti, vzdělávacích, aktivačních a zdravotně tělovýchovných programů a dalších …
382 224 105

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
602 409 324

Mateřské centrum Máj

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi. Poskytujeme taneční, hudební a výtvarné kroužky pro předškoláky a víkendové akce. Zajišťujeme pomoc klientům s návratem na trh práce. Pořádáme karnevaly, cvičení, besedy, soutěže a …
720 252 816

Student, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora talentovaných …
383 316 137

Proutek

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá lidem s postižením žít plnohodnotný život uprostřed běžné společnosti. Toto poslání naplňuje prostřednictvím chráněných bydlení a dílny na Jindřichohradecku a poskytováním vzdělávání v celé …
775 020 950

Archipel, o.s.

Nabízíme volnočasové aktivity dětem. Provozujeme a podporujeme chráněné dílny. Pracujeme se zdravotně postiženými. Zajišťujeme pořádání výstav. Nabízíme poradenství malým neziskovým …

Poradna Eva

 – Naplánovat trasu
Nabízíme své služby ženám a dívkám, které se nacházejí z nejrůznějších důvodů ve složité životní situaci a cítí, že potřebují radu, pomoc a …
(1)
731 402 833

Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy

 – Naplánovat trasu
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Hlavním cílem tohoto projektu je realizace odborného vzdělávání a stáží pro Denní a týdenní stacionáře, Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním …
777 793 720

Akademický klub třetího věku Aktiv

 – Naplánovat trasu
Provozujeme univerzitu třetího věku. Organizujeme vzdělávací programy, zájmové kurzy, výlety a exkurze. Sdružujeme občany starší 50 let, invalidní a občany starší 18 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových a kulturních …
799 506 453

Velká lóže pecařská

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Snažíme se o podporu a rozvoj pekařství dle starých …