Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Obec Slovákov v Brně

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení Slováků a příznivců Slovenska a slovenské kultury žijících v Brně a …
604 617 747

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ostrov u Macochy

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
775 110 102

Kunštát PRO FUTURO o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb pro handicapované. Práce s nevidomými. K dispozici jsou vzdělávací a výchovné programy, které pomáhají lidem se zdravotním postižením k snadnějšímu překonávání bariér a začlenění se do …
603 425 515

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
549 216 555


Občanské sdružení Porta Balkanica

 – Naplánovat trasu
Pomáháme národnostním menšinám jižních Slovanů žijících v ČR. Pořádáme semináře, konference, autorská čtení, setkání a balkánské večery s hudbou a tancem. Vydáváme odborný časopis věnovaný zemím Balkánu a jihovýchodní …

Jančovka z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme volnočasové centrum. Pořádáme kulturní akce pro děti a …
737 479 322

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Brno-střed

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Římskokatolická farnost Chvalkovice na Hané

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
517 363 391

Tvořivá škola

Sdružení lektorů, učitelů a škol. Nabídka konkrétních postupů učitelům a školám, jak vytvářet i v praxi realizovat školní vzdělávací programy. Součástí naší činnosti je také rodinná poradna. Pomáháme s vytvářením efektivní výuky matematiky a českého nebo anglického …

Sdružení Práh

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum psychosociální rehabilitace, podpory a péče o duševní zdraví pro lidi s dlouhodobými psychickými potížemi. Zaměřuje se na rozvoj dovedností a získání co největší nezávislosti uživatelů služeb. Nabízíme individuální práce s uživateli dle individuálních rehabilitačních …
545 229 339

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání. Dále zajišťujeme péči o nemocné či sociálně …
541 216 693

PS Spartakovci

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Možnost pronájmu …
732 908 512