Firmy

Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace č.2 Blansko

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …Občanská poradna Brno

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby občanské poradny, která nabízí pomoc svým uživatelům při orientaci v sociálních službách, dále nabízí poradenské služby a zázemí po celou dobu trvání obtíží. Poradna se zabývá problémy v oblasti rodiny, bydlení, mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, zaměstnanosti a …
545 241 828

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Milovice

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Pionýrská skupina Jevišovice

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
515 231 365

Svaz tělesně postižených v České republice,o.s., okresní organizace Břeclav

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a …
519 323 085

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Ostrov u Macochy

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
775 110 102

Římskokatolická farnost Hoštice na Hané

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
511 110 560

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání. Dále zajišťujeme péči o nemocné či sociálně …
541 216 693

Fairwood, o. s.

Naší hlavní činností je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Zaměřujeme se na poradenství, prezentace, přednášky a tréninky pro lesní a dřevozpracující podniky a …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Vyškov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
732 419 877

Společnost přátel jižních Slovanů

 – Naplánovat trasu
Propagace kultur jihoslovanských národů a vzájemných česko-jihoslovanských styků. Provoz organizace národnostní …
(1)
604 150 954