Firmy

INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Mezi hlavní činnosti občanského sdružení patří podpora transformace pobytových sociálních služeb, semináře na klíč - celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a úředníků, supervize v sociálních službách, poskytování konzultací k rozvoji kvality sociálních služeb, audity kvality a …

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme osobní asistenci a sociální …
352 600 588

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Karlovarského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
731 108 224

Společnost Dolmen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení. Nabízíme základní sociální poradenství, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů a …
(1)
774 716 737

Český západ, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska řešit nepříznivé životní situace v oblasti zaměstnávání, vzdělávání, bydlení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů a …
353 391 132

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - Stacionář Mája

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář. Poskytujeme pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme odlehčovací …
354 430 629

Český svaz žen z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nevládní ženskou organizaci působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Poskytujeme motivační a PC kurzy či služby právní, psychologické i sociální poradny. Provádíme motivační, kariérové a podnikatelské …
603 929 523

Prima rodina

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se všestrannou podporou pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovány ve vlastní rodině. Naším cílem je předcházet sociálnímu osiření …

KV SENior & Diabetik KV, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Seniorů nabízíme aktivity jak pro rozvoj duševní, tak tělesné kondice, abychom jim i při procesu stárnutí pomáhali udržovat všestrannou …
731 036 026

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Nejste sami

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro klienty s těžkým kombinovaným postižením, pro klienty s autismem od 3 do 25 let. Provoz předškolní autistické …
353 815 220

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme takzvaný Dům na půl cesty. Naším posláním je podporovat mladé lidi z dětských domovů, výchovných ústavů, vězení nebo ze zařízení pro ochrannou léčbu v jejich snaze žít život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Máme k dispozici 6 lůžek v objektu a dům je v provozu …
733 723 934

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů a poskytuje jim sociálně zdravotní a další …
354 602 790

Zdraposo, o.s.

Zabýváme se poskytováním služeb zdravotně postiženým občanům regionu. Učíme ovládání základních dovedností umožňujících vlastní samostatnou realizaci. Zajišťujeme práci v chráněných dílnách v oborech košíkářství, keramika, tkalcovství a drobná truhlařina. Prodáváme vyrobené …