Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme osobní asistenci a sociální …
352 600 588

Společnost Dolmen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení. Nabízíme základní sociální poradenství, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů a …
(1)
774 716 737

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - Stacionář Mája

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář. Poskytujeme pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme odlehčovací …
354 430 629

Český západ, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska řešit nepříznivé životní situace v oblasti zaměstnávání, vzdělávání, bydlení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů a …
353 391 132

Klub důchodců Slaměnka Sokolov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro seniory. Organizujeme kulturní a společenské akce pro aktivní seniory. Vedeme kurzy tréninku paměti, rehabilitačního cvičení, tvůrčí dílny. Pořádáme besedy, přednášky, vycházky a exkurze, instruktážní zdravotní cvičení či hry na podporu …
607 789 771

U nás v Chebu o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se věnuje problematickým kauzám v Chebu zejména s ohledem na možný střet zájmů, korupční a neprofesionální jednání úředníků …

SPMP ČR pobočný spolek Mnichov

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Podporujeme všechny iniciativy zabezpečující zlepšování podmínek života, prosazujeme rovnoprávné postavení občanů s mentálním postižením. Pořádáme školení, večerní školu nebo festival …
354 692 134

ARAGONIT

Pořádáme mezinárodní hudební festival tělesně postižených. Našim cílem je rozvoj nezávislé, alternativní a menšinové kultury, podpora i rozvoj rehabilitačních služeb zdravotně postižených, podpora aktivit mladých lidí a …

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Karlovarského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
731 108 224

Prima rodina

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se všestrannou podporou pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovány ve vlastní rodině. Naším cílem je předcházet sociálnímu osiření …

Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub zajišťující sportovní akce pro vozíčkáře. Pořádáme celorepublikový turnaj ve stolním tenise. V rámci možností se účastníme také závodů v tenise, atletice, kuželkách, kulečníku, šipkách, vzpírání, plavání a v jiných …
354 423 096

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů a poskytuje jim sociálně zdravotní a další …
354 602 790

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plesná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …