Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Podkumburský rozhled

 – Naplánovat trasu
Poskytování prospěšné činnosti v oblasti ochrany památek, přírodních zdrojů a kulturních hodnot na území …
776 280 028

o.s. Admin ČR

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je rozvoj výchovné péče v domovech mládeže a …
495 540 061

Denní stacionář Klokan o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením. Pořádáme rehabilitační plavání, kulturní akce pro veřejnost, předvánoční setkání s vánočním vyprávěním, soutěže, odborné přednášky a semináře. Specializujeme se na poradenství v sociálně-právních oblastech a …
774 460 888

Kamelot, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme neziskovou organizaci poskytující sociální služby a osobní asistenci. Nabízíme pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, při zajištění chodu domácnosti, se zvládáním běžných úkonů, při zájmových činnostech, při uplatňování práv, …
605 719 749

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním dětí a rodičů dětí s mentálním postižením. Organizujeme tábory, výlety a klubová …


Občanské sdružení Salinger

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociální práce a volnočasových aktivit pro děti, mládež i mladé dospělé. Poskytujeme pomoc a podporu biologickým i náhradním rodinám a hájíme jejich práva a …
495 267 249

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,místní organizace Červený Kostelec

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
491 465 371

DOBRÁ DĚDINA z.s.

 – Naplánovat trasu
Nezisková organizace podporující aktivizaci obyvatel venkova, nutnost ochrany kulturního dědictví a výchovu k morální a ekologické …
604 552 681

Středisko volného času Bájo Česká Skalice

 – Naplánovat trasu
Organizování zájmové činnosti pro děti, mládež i ostatní zájemce a hledání alternativních způsobů využívání volného …
491 452 708

INEX - SDA Kostelecké Horky

 – Naplánovat trasu
Činnosti občanského sdružení zabývajícího se propagací dobrovolné práce v ČR a jejím zprostředkováním v zahraničí. Naším cílem je propagovat roli venkova a podporovat trvale udržitelný místní rozvoj a dobrovolné zapojení občanů do života …
604 676 146

Apropo Jičín, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naší hlavní činností je poskytování podpory dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V současné době máme tři sociální služby Denní stacionář APROPO, Osobní asistenci APROPO a Sociální rehabilitaci APROPO. Nabízíme aktivity, které jsou prevencí sociálního …
493 520 246

Sportem proti bariérám, z. s.

Pořádání sportovních a kulturních akcí pro zdravotně postižené. Osobní asistence. Realizujeme projekt Domeček plný koleček pro pomoc …

Občanské sdružení Soužití - Jaroměř

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a provozování nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Podpora a pomoc občanům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Snažíme se o pozitivní ovlivňování způsobu trávení volného času našich …
731 862 542