Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

LIPKA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Instituce poskytuje sociální, ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické a poradenské služby handicapovaným dětem a …
582 360 295

Římskokatolická farnost Vyšehorky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
583 445 012

Občanské sdružení PUMR

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj kvality života, ochranu přírody a zachování krajinného rázu přírody. Naším cílem je také zachování a obnova historických a kulturních památek. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce. Zajišťujeme propagaci regionu a podporu cestovního …

PermaLot, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory pro zpracovávání místních výrobků v rámci mikroregionu. Zprostředkování vzdělávání s důrazem na životní prostředí a jazyk. Snaha o vytváření systémů, které vyrábí více, než kolik …
737 410 259

K-Centrum Krédo

 – Naplánovat trasu
Snažíme se snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů návykových látek prostřednictvím rozhovorů, preventivních činností a poradenství. Hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, zdravotní a sociální a umožňit jejich zapojení zpět do …
583 550 235

Občanské sdružení Hnutí Go!

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj moderních metod výchovy a vzdělávání, organizujeme kurzy GO. Zaměřujeme se na sebepoznání, rozvoj komunikace, týmové spolupráce a tvořivosti. Zajišťujeme semináře pedagogům a podporujeme vydávání publikací o zážitkové …

Centrum setkávání, o. s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka rehabilitace, výchovných a kulturně výchovných aktivit i zájmových kroužků pro mentálně …
581 201 334

Klub SHM Prostějov

 – Naplánovat trasu
Činnost naší organizace vychází z výchovných principů preventivního systému a je inspirovaná životem sv. Jana Boska. Věnujeme se volnému času dětí. Zaměřujeme se na organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
582 344 110

Centrum podpory cizinců

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního, pracovního poradenství, vzdělávacích kurzů v oblasti českého jazyka a práce s počítačem pro …
581 111 550

Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se záměrem humanizovat protinádorovou léčbu dětí. Pořádáme rekondiční pobyty a vedeme registr dárců kostní dřeně. Dále organizujeme divadelní představení, koncerty, vánoční besídky, víkendové pobyty, den dětí i společenské …
585 854 476

Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
585 037 084

YMCA Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Usilujeme o harmonický rozvoj člověka a jsme otevřeni všem lidem bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální …
775 217 207

Společnost česko-německého porozumění Šumperk - Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Sdružení přispívá k upevňování česko-německých …

Římskokatolická farnost Písařov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
733 741 844