Firmy

Klub Hvězdička

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování rodin pečujících o zdravotně postižené děti. Nabídka rehabilitačně-terapeutických aktivit, zájmových činností, programů s tématikou i aktivit pro dospělé členy klubu. Pomáháme s dofinancováním kompenzačních, rehabilitačních a didaktických …
605 884 175

InHelp, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naše organizace se zabývá poskytováním pomoci lidem se zdravotním postižením, především poskytováním základního a odborného sociálního poradenství. Nabízíme poradenství také zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat zdravotně postižené …
774 602 021

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
461 312 412


Pionýr, z. s. Pardubická krajská organizace Pionýra

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na tábornictví, turistiku, kulturu, sport, výlety, setkávání, soutěže, turnaje či na divadlo. Vedeme dramatický, výtvarný, keramický a taneční kroužek. Pořádáme letní …
777 248 709

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání. Dále zajišťujeme péči o nemocné či sociálně …
461 639 282

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Hugo Sytaře

 – Naplánovat trasu
Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv a rozvíjí zájmové činnosti členů …

Římskokatolická farnost České Libchavy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
731 402 221

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
774 502 250

Salesiánské středisko mládeže SKM

 – Naplánovat trasu
Provozujeme salesiánské středisko pro mládež. Nabízíme sportovní i zájmové kroužky pro děti i dospělé včetně rodin. Zajišťujeme florbal, stolní tenis i fotbal, lukostřelbu, nohejbal či lezeckou stěnu. V klubu je možné si zahrát různé společenské stolní hry, kulečník a šipky. Pořádáme letní …
461 100 508


Jeskyně

 – Naplánovat trasu
Provádíme sociální terénní práce nebo-li …
739 253 793