FirmyČeský svaz vnitřně postižených sportovců, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení vnitřně postižených …
220 513 664

Duhová hvězda

 – Naplánovat trasu
Podpora psychického, fyzického a sociálního zdraví rodiny jako celku i jednotlivců. Poskytování poradenských a terapeutických služeb. Zajištění životního poradenství s možností psychoterapeutického vedení a diagnostiky příčiny onemocnění s možností …
(1)
737 307 611

Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Provoz komunitního centra. Organizujeme workshopy výrazového tance, nového cirkusu, práce s hlasem či bodypercusion. Pořádáme společné keramikování rodičů a prarodičů s dětmi, festivaly, projekce filmů, hudební večery, přednášky i vědomostní …

Sdružení pro integraci mentálně postižených

 – Naplánovat trasu
Pomáháme při uplatnění na trhu práce lidem s handicapem, lidem dlouhodobě pečující o osobu blízkou a i jinak znevýhodněným skupinám na trhu práce. Nabízíme komplexní systém podpory pro vstup do zaměstnání. Provozujeme tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním …
(1)
774 943 512

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

 – Naplánovat trasu
Cílem našeho sdružení je poskytnout pomoc osamělým ženám po rozvodu a obětem domácího násilí. Spolupracujeme se státními orgány v případech domácího násilí. Nabízíme týraným ženám azylové ubytování a usilujeme o zakotvení utajenosti azylového ubytování pro oběti domácího násilí …
241 432 466

Otevřená společnost, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme právo na informace, reformy policejních služeb, kulturní politiky, sociálních exkluzí, rovnosti pro ženy a muže. Zabýváme se sociální ekonomikou. Zaměřujeme se na watchdogovou, vzdělávací, analytickou a auditorskou činnost. Nabízíme genderové …
222 561 913

Mezinárodní helsinská federace - Český helsinský výbor

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zabývající se sledováním zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Poskytujeme sociální i právní poradenství a zabýváme se monitorovací, publikační i osvětovou …
(1)
257 221 141


Středisko Lahovice - chráněné bydlení

Provozujeme dětské centrum. Zaměřujeme se na pomoc dětem s těžkým pohybovým či kombinovaným postižením a jejich rodinám formou rehabilitací, lékařských služeb a sociálně-právním servisem. Snažíme se zvyšovat míru soběstačnosti uživatelů, podpořit osobní rozvoj a umožnit jim aktivně využít …

Česká federace potravinových bank, o. s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
272 172 529

Educa International, o.p.s.

Jsme nezisková organizace založené za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Zabýváme se organizováním vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit pro studenty i učitele. Nabízíme stáže v zahraničí. Provozujeme projekt Škola druhé …