Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení dětí a mládeže. Sestáváme z oddílů, klubů, domů dětí a mládeže, obecně prospěšných společností, neziskových občanských sdružení a dalších organizací pracujících s dětmi a pro …
777 331 855

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
722 969 624

SANEK Ponte, z. s.

Záměrem neziskové organizace je poskytnout dostupnou formou pomoc či podporu při zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru dle nejnovějších trendů a zkušeností. Pro naše klienty kombinujeme dvě základní formy práce, skupinovou a …

Středisko Prosek

Provozujeme dětské centrum. Zaměřujeme se na pomoc dětem s těžkým pohybovým či kombinovaným postižením a jejich rodinám formou rehabilitací, lékařských služeb a sociálně-právním servisem. Snažíme se zvyšovat míru soběstačnosti uživatelů, podpořit osobní rozvoj a umožnit jim aktivně využít …

Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující děti i dospělé trpící cystickou fibrózou. Nabízíme psychickou i materiální podporu. Rádi Vás vyslechneme, probereme Vaši situaci podrobně a pokusíme se najít možnost řešení. Dále zajišťujeme zapůjčení léčebných pomůcek a přístrojů i …
257 211 929

Občanské sdružení Studánka

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním akcí pro rodiče a děti, nabízíme pomoc mateřské škole při provozu a sháníme finanční …

Česká rozvojová organizace, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování rozvojové a humanitární pomoci v souladu s principy vládní koncepce rozvojové pomoci České …
221 592 550

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova

 – Naplánovat trasu
Poskytovatel osobní …
223 007 010

AA - Anonymní alkoholici

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu. Pořádáme skupinová setkání za účelem sdílení zkušeností a pomoci ostatním k uzdravení z …
777 581 581

Kriketová Akademie ČR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nestátní nezisková organizace zaměřená na přiblížení kriketu české …
721 352 367