Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která pořádá kulturní, společenské i sportovní akce, výlety či tábory pro děti a …

Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.,místní organizace Ústí nad Labem č.7

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …

Klika 1

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci a poradenství rizikovým skupinám dětí a mládeže. Zaměření na práci s …
773 027 790

Poradna pro integraci, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální a právní poradenství při adaptaci a integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového …
730 157 348

Juvénile

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace. Podpora a rozvoj životního stylu dětí a mládeže. Nabídka pomoci při pořádání kulturně společenských akcí pro děti, mládež i dospělé. Věnujeme se tanečnímu folklornímu sboru a realizujeme studijní pobyty v …
732 570 874

Naděje - M, o.p.s.

Vytváříme pracovní místa pro občany se změněnou pracovní schopností. Provozujeme chráněné dílny. Nabízíme speciálně pedagogické služby v oblasti vzdělávání a výchovy pro děti předškolního i školního věku, rodiče, školy a pedagogy. Zabezpečujeme projekt "Senioři …

Komunitní centrum Amicus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací, sociálním vyloučením nebo jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Nabízíme volnočasové a sportovní aktivity, pomoc a podporu při přípravě do školy, doučování, rady a …
732 345 215

Květina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Posláním organizace je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů. Svou působnost zaměřuje na Teplicko s aktuálním prioritním zaměřením na město …
721 568 898

CESPO, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje občany se sluchovými vadami a osoby s nimi sympatizující či zabývající se péčí o ně. Provozujeme chráněnou dílnu, kde nabízíme masérské, reklamní a tiskařské práce. Zajišťujeme návštěvy solné jeskyně, poznávací zájezdy a výlety. Vyučujeme znakový jazyk …
416 539 161

BEZ NUDY

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí bez věkového omezení. Organizování letních a zimních táborů a víkendových akcí pro členy. Akce jsou pořádány především v období letních či jarních …
775 257 625

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 – Naplánovat trasu
Poskytování právního poradenství v oblasti lidských a občanských práv v České republice. Řešíme pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké …
724 701 619


Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Místní organizace Šluknov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č.2 Most

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
603 719 568