Firmy

Národní síť podpory zdraví, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora zdraví a prevence nemocí. Zajištění výchovné, vzdělávací a ediční činnosti v oboru podpory zdraví pro jednotlivce, školy, firmy, obce a …
728 245 796

Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby, podporu a pomoc potřebnou k rozvoji nebo zachování soběstačnosti osobám s duševním i mentálním …
577 158 636

Poradna pro nezaměstnané SPOLU

Nabídka pracovního poradenství pro nezaměstnané, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, seniory a zdravotně postižené. Pořádání vzdělávacích kurzů. Poskytování sociálně-právního …

Loutkové divadélko KOHÚTEK Vsetín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se plánováním a organizováním volnočasových aktivit dětí a …
737 448 929

Občanské sdružení Na Cestě

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je pomáhat dětem, mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální. Provádíme preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročníky …
571 412 164

Lingua live, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost se snaží o zlepšení jazykového vybavení občanů. Pomáhá s přípravou k jazykovým zkouškám a pro získání jazykových certifikátů. Zajišťujeme výuku českého jazyka pro cizince a připravujeme kurzy výuky přes internet. Nabízíme překladatelské …
776 059 607

Strop o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a pracovněprávních a rodinných vztahů. Realizujeme odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny (pro budoucí osvojitele, pěstouny a pěstouny na přechodnou …
571 110 896

Římskokatolická farnost Branky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
571 637 018

Středisko výchovné péče HELP

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme bezplatné poradenství pro rodiče a děti které mají problémy s chováním, sami se sebou, nebo řeší neporozumění s vrstevníky nebo s rodiči. Nabízíme pomoc při řešení problémů s jakoukoli návykovou …
572 564 520

Nadační fond Student

 – Naplánovat trasu
Nezisková organizace byla založena s cílem získávat finanční prostředky od podniků, soukromých podnikatelů i jednotlivců, a také od rodičů, aby zpětně mohla škole pomoci financovat celou řadu …
571 755 512

Petrklíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování, utajený pobyt, krizové poradenství, socioterapeutický program a pomoc v sociálněprávních problémech. Hlavním zaměřením je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální …
572 503 675

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
572 552 081

Občanské sdružení Na Cestě

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách nebo lidem duševně nemocným takovým způsobem, aby se zlepšila kvalita jejich života. Nabízíme individuální i skupinové terapie, sociální práce, neformální setkávání či podporu rodinným …
571 412 164

MADIO z.s.

Vzdělávací, rozvojové a teambuildingové aktivity. Koučování, supervize, terapie. Certifikovaná prevence rizikového chování ve školách. Vše se zaměřením na řešení. 1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v …