Firmy

Československý jazzový festival

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazzových koncertů - popularizace domácí a zahraniční jazzové tvorby a jejich interpretů, uznávaní umělci ze Slovenska, Evropy a především USA. Seznámení s talenty nastupující generace a s uměním těch nejvýznamnějších světových jazzových hvězd a s jejich tvorbou a …
581 587 773LIPKA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Instituce poskytuje sociální, ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické a poradenské služby handicapovaným dětem a …
582 360 295


Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která pořádá kulturní, společenské i sportovní akce, výlety či tábory pro děti a …

SANEK Ponte, z. s.

Záměrem neziskové organizace je poskytnout dostupnou formou pomoc či podporu při zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru dle nejnovějších trendů a zkušeností. Pro naše klienty kombinujeme dvě základní formy práce, skupinovou a …

S.T.O.P.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vzděláváním dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného …
775 993 465

Centrum Paraple, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozovaní informačního, poradenského a rehabilitačního centra pro lidi s poškozením …
274 771 478