Firmy

Československý jazzový festival

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazzových koncertů - popularizace domácí a zahraniční jazzové tvorby a jejich interpretů, uznávaní umělci ze Slovenska, Evropy a především USA. Seznámení s talenty nastupující generace a s uměním těch nejvýznamnějších světových jazzových hvězd a s jejich tvorbou a …
581 587 773Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Centrum Paraple, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozovaní informačního, poradenského a rehabilitačního centra pro lidi s poškozením …
274 771 478

CEE Bankwatch Network

 – Naplánovat trasu
Provoz mezinárodní nevládní neziskové organizace, registrované jako občanské …
274 822 150

Klub Hvězdička

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování rodin pečujících o zdravotně postižené děti. Nabídka rehabilitačně-terapeutických aktivit, zájmových činností, programů s tématikou i aktivit pro dospělé členy klubu. Pomáháme s dofinancováním kompenzačních, rehabilitačních a didaktických …
605 884 175

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v oblasti rozvoje cestovního ruchu, životního prostředí a tvorby rozvojových …

Královská stezka, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost poskytuje poradenství a služby pro zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. Vytváříme žádosti o …
774 489 322