Firmy

Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování festivalů, přehlídek, kurzů znakového jazyka a vzdělávacích výměnných akcí pro …
541 212 401MC Lvíček Dyjáček

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace, která se zaměřuje na rodiny s dětmi. Naše sdružení chce pomoci maminkám na MD zabránit sociální izolaci a dopomoci k výměně zkušeností. Pořádání akcí pro děti 0 - 8 let, pravidelných kroužků, letních táborů, vzdělávacích akcí. Spolupracujeme se seniory a …
608 799 200

Organizace pro pomoc uprchlíkům

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky. Realizujeme vzdělávací programy. Zaměřujeme se na výukovou činnost, kurzy pro veřejnost a další služby. Zajišťujeme poradenství a asistenci nezletilým bez …
543 210 443


Brněnská nadace ochrany zvířat, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro ochranu psů, koní, hospodářských i exotických …
511 130 520

ICM a FreeZ klub

 – Naplánovat trasu
Provoz informačního centra pro mládež. Poskytujeme informace o vzdělávacích programech, možnostech práce, cestování a trávení volného …
603 296 678

Nadační fond Ledňáček

 – Naplánovat trasu
Zajištění pomoci dětem a podpora jejich kulturního, sportovního a volnočasového …
602 255 925

AGAPO, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení, které nabízí pomoc při pracovním uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v rámci programů sociální rehabilitace. Naše služby se neomezují pouze na zaměstnance, poskytujeme také poradenství …

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

 – Naplánovat trasu
Administrace rozvojových programů Evropské unie, podpora zahraničních investic a aktivit v oblasti cestovního ruchu, odpadové …
541 211 635

Po stopách Lichtenštejnů, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zaměření a dokumentaci současného stavu majetku, stratigrafické průzkumy povrchových úprav. Dále se zabýváme průzkumy stavu omítek, kamenných a dřevěných prvků a zajistíme realizaci restaurátorských prací. Podporujeme spolupráci s Lichtenštejnským …
515 536 433

Ing. Adéla Kolouchová

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociální i pracovní pomoci handicapovaným osobám do společnosti a provoz chráněných …
606 704 831

Nadace obce Chvalovice, nadace

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme organizování a vykonávání nadačních aktivit, zejména formou poskytování příspěvků třetím osobám, a to ve vymezených oblastech vzdělávání, osvěty, propagace v kulturních činnostech, v ochraně a péči o životní prostředí a v sociální a zdravotní …