Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

LOS - Liberecká občanská společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace s cílem osobnostního a sociálního rozvoje na regionální i mezinárodní úrovni. Nabízíme účast na mezinárodních projektech a školení. Pořádáme workshopy formou skupinové práce, brainstormingu, diskuze, práce s podklady a uměleckých …
604 809 590

Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a …


Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Sdružování organizací pracujících s dětmi a mládeží. Provoz informačního centra pro mládež. Nabídka prostoru pro individuální spolupráci s neformálními jednotlivci či …
608 131 270

Komunitní práce Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka práce lidem, kteří mají problém s nalezením …
485 244 990

Občanské sdružení OBZOR Liberec

 – Naplánovat trasu
Hlavní náplní činnosti je smysluplné využívání volného času oficiálně osob s různým druhem vnitřního a tělesného postižení (především …
606 818 481

Občanské sdružení Ratab

 – Naplánovat trasu
Pořádáme letní tábory, víkendové akce či odpolední …
608 937 702

Suchopýr, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ekologické výchovy mládeže a obnovy lesa na území Chráněné krajinné oblasti Jizerských …
778 535 967

Česká společnost pomoci dětem Tilia

 – Naplánovat trasu
Pomáháme sociálně a výchovně znevýhodněným dětem. Organizujeme společenské, kulturní a osvětové akce. Pořádáme letní dětské integrované …
606 100 867

Oblastní charita Liberec - Domov sv. Moniky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro maminky i s jejich dětmi. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí i při zajištění chodu domácnosti. Poskytujeme základní a odborné sociální …
485 103 964

MAS Frýdlantsko, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení soukromých i veřejných subjektů, jejichž cílem je trvale udržitelný rozvoj frýdlantského výběžku. Podporujeme prodej výrobků řemeslníků, zemědělců a potravinářů z Jizerských hor na severu …
724 034 314

Roska Liberec

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou mozkomíšní sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Disponujeme společenským klubem a cvičební místností. Pořádáme semináře s odbornými …
606 888 780

Pionýr, z. s. - Pionýrský skupina KATAMARÁN

Pořádání společenských akcí či táborů pro děti a …

"D" občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra. Snažíme se rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat veřejnost v krizové pomoci. Zajišťujeme studentům praxi v podobě dobrovolníků na pozicích asistentů a poradců. Nabízíme vzdělávací programy a …
774 116 779