Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Svitavy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu …
607 572 862

Samostatná dětská organizace Vlčata

 – Naplánovat trasu
Organizování zájmových klubů a akcí pro děti. Prohlubujeme vlastnosti dětí, jako je čestnost, pravdomluvnost, láska člověka k člověku, sžití s přírodou, rozvíjíme zájmy …
723 843 488

MAS ORLICKO

 – Naplánovat trasu
Administrace strategického plánu …
465 611 150

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
774 166 802

Na káře

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující vozíčkáře, jejich rodiny a …
465 421 910

Genius loci Sudslava o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek, servisních služeb, pomoci a poradenství. Pořádání společenských …
723 917 675


Pionýrská skupina Přátelství Pardubice

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
728 077 121

Most do života

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a péče lidem s mentálním …
464 629 016


Klub Hvězdička

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování rodin pečujících o zdravotně postižené děti. Nabídka rehabilitačně-terapeutických aktivit, zájmových činností, programů s tématikou i aktivit pro dospělé členy klubu. Pomáháme s dofinancováním kompenzačních, rehabilitačních a didaktických …
605 884 175

InHelp, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naše organizace se zabývá poskytováním pomoci lidem se zdravotním postižením, především poskytováním základního a odborného sociálního poradenství. Nabízíme poradenství také zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat zdravotně postižené …
774 602 021

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
461 312 412