Firmy

Na káře

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující vozíčkáře, jejich rodiny a …
465 421 910

MAS ORLICKO

 – Naplánovat trasu
Administrace strategického plánu …
465 611 150

Samostatná dětská organizace Vlčata

 – Naplánovat trasu
Organizování zájmových klubů a akcí pro děti. Prohlubujeme vlastnosti dětí, jako je čestnost, pravdomluvnost, láska člověka k člověku, sžití s přírodou, rozvíjíme zájmy …
723 843 488

Most do života

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a péče lidem s mentálním …
464 629 016

Genius loci Sudslava o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek, servisních služeb, pomoci a poradenství. Pořádání společenských …
723 917 675


Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
774 166 802


Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Svitavy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu …
607 572 862

Pionýrská skupina Přátelství Pardubice

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
728 077 121


Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jevíčko

Organizace pořádá společenské akce, letní tábory či zimní výlety pro děti a …

Občanské sdružení Stanice terénní ochrany přírody - STOP

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a chovem zvířat. Pořádáme …
(3)
775 272 088

Charita Přelouč

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pečovatelské služby seniorům. Naším posláním je pomoc našim spoluobčanům v nouzi. Jde například o pomoc seniorům, matkám s dětmi, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám a osobám, které se ocitly v životní …
(1)
731 402 371