Firmy

Spolek pro podporu Hospice sv. Štěpána

 – Naplánovat trasu
Jsme tak trochu předsálím Hospice sv. Štěpána. Jsme místo, kde mohou lidé pomáhat svým nákupem, darováním věcí anebo darováním svého času. Jeden daruje - druhý nakupuje - každý …
731 402 546

Oblastní charita Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v …
777 876 239

Sdružení Romano jasnica

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné sociální poradenství, pomoc sociálně slabým a obhajobu práv i zájmů spoluobčanů. Provozujeme terénní program a volnočasové …
475 501 774

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Duchcov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Ústecká krajská organizace Pionýra

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
(1)
475 601 058

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Plamínek

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s postiženými dětmi. Poslání prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí, mládeže a jejích rodin a pomoci těmto rodinám překonat pocit bezradnosti v jejích obtížné životní …
737 956 128

Český svaz žen z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nevládní ženskou organizaci působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Poskytujeme motivační a PC kurzy či služby právní, psychologické i sociální poradny. Provádíme motivační, kariérové a podnikatelské …

Arkadie, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávání, poskytování sociálních služeb a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Poskytujeme hipoterapie, sociální rehabilitace a chráněné …
417 570 306

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zvýšení soběstačnosti občanů se zdravotním postižením a jejich rodin při jejich zapojení do společnosti. Poskytujeme osobní asistence, pečovatelské, odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. Dále poskytujeme počítačové kurzy a …
608 108 373

Oblastní spolek ČČK Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Poskytujeme odborné …
416 735 694

Rytmus D., o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, a to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném …
412 335 545

Šance žít - Chance be live

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytnutí humanitární a charitativní pomoci potřebným lidem. Staráme se o vozíčkáře a jinak tělesně postižené, kterým vytváříme možnosti zapojit se do společnosti. Podporujeme jejich smysluplný a esteticky hodnotný život. Rozvíjíme hudebnost a estetické …
(1)
602 680 228

Arkadie, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb asistentského bytu. Podpora samostatného …
602 108 718

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen. Nabídka psychologického poradenství. Zaměřujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, hmotnou, stravovací a ubytovací pomoc lidem v …
777 415 484