Firmy

GN - Galénův nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu zaměřeného na vytváření lepšího prostředí a podmínek pro děti a mládež. Příprava volnočasových aktivit, schůzek, kroužků, výletů, …
777 750 131

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
567 301 900

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí pro děti a mládež, snaha o spolupráci s dalšími radami a institucemi. Snaha o koordinaci neziskových organizací, zprostředkování komunikace mezi neziskovými organizacemi a orgány státní správy, zajištění informací pro členy a …
777 750 131

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Třebíč

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace pro zdravotně postižené civilizačními chorobami. Pořádáme rekondiční pobyty pro kardiaky, respiriky a diabetiky, kurzy zdravé výživy, cvičení v tělocvičně, plavání v bazéně, vycházky do přírody či zájezdy na divadelní představení. Organizujeme členské …
568 850 344

Liga vozíčkářů, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se poskytováním odborného poradenství a osobní asistence zdravotně postiženým. Zajišťujeme dopravu imobilních osob a odstraňování architektonických bariér. Poskytujeme pomoc při získání asistenčního psa. Pomáháme uplatňovat schopnosti a dovednosti při hledání a udržení …
606 070 359

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí pro děti formou sportovních klání, kulturních večerů, jedno i více denních pobytů , zážitkových kurzů a táborů. Nabízíme montáž nízkých i vysokých lanových překážek na soukromé …
604 251 512

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Dobrovolnické centrum

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolnického centra, které sdružuje lidi, jež bez nároku na odměnu pomáhají spoluobčanům v jejich tíživé životní …
777 736 060Kolpingovo dílo České republiky z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby kontaktního a poradenského centra. Zabýváme se prací jak s uživateli drog, tak i s jejich blízkými. Poskytujeme výměnný program, distribuci zdravotního materiálu a testování …
566 620 098

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jihlava 1

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých zabývající se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností. Sdružení je tvořeno 18 pionýrskými skupinami s 872 …
567 211 389

Spolek LK Dobrá Voda

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro zlepšení kulturního a společenského života v …
723 212 093

Roska Třebíč, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
606 538 849

SEM Slunečnice

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení zaměřené na ekologickou výchovu. Předáváme dětem kulturní bohatství a vztah k …