Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Aktivní rozvoj o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory a pomoci především rodinám s dětmi, mládeži, dlouhodobě nezaměstnaným, zdravotně postiženým a …
734 658 697

Občanské sdružení Na Cestě

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je pomáhat dětem, mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální. Provádíme preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročníky …
571 412 164

Oblastní spolek ČČK Vsetín

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Posláním organizace je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění a …
737 511 416

Občanské sdružení Na Cestě

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách nebo lidem duševně nemocným takovým způsobem, aby se zlepšila kvalita jejich života. Nabízíme individuální i skupinové terapie, sociální práce, neformální setkávání či podporu rodinným …
571 412 164


Charita Zlín

 – Naplánovat trasu
Nabídka společenských vzdělávacích programů pro seniory. Organizujeme pravidelné koncerty, přednášky, divadelní představení, zájezdy nebo setkávání se při svátcích a významných …
731 646 933

Centrum Archa

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení, které poskytuje mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Nabízíme zázemí pro smysluplné využití volného času, poskytujeme informace, pomoc a podporu. Snažíme se nabízet a předávat pozitivní …
775 986 795

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
736 620 803

Astras, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu s noclehárnou a nízkoprahového denního centra pro muže i ženy. Nabídka sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Zajištění poradenství a pomoci při hledání či udržení …

Centrum pro lidi se zdravotním postižením

 – Naplánovat trasu
Provozování centra pro zdravotně postižené lidi starší 18 let. Možnost vzájemného setkávání a obohacení volného času. Hlavní činnost probíhá v keramické, košíkářské, rukodělné a tkalcovské dílně a cvičné kuchyňce. Dále máme k dispozici relaxační místnost a víceúčelový …
731 158 504

Nadace Jana Pivečky

 – Naplánovat trasu
Motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich aktivit. Ochrana životního prostředí. Budování zdravé občanské …
739 095 315

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší o maximální denní kapacitě 20 osob a noclehárnu o kapacitě 6 lůžek. Našim cílem je poskytnout pomoc a zmírnit sociální i zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života lidí bez přístřeší a podpořit je v řešení nepříznivé životní …
577 432 383

R-Ego

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a zázemí dětem, které jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy a mohla by pro ně nastat nepříznivá životní situace. Poskytujeme právní, fyzickou a psychickou ochranu. Zajišťujeme programy pro …
577 341 446

PPP o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zabývající se osvětovou činností Parkinsonovy …
602 522 909