Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Sdružení na pomoc dětem s handicapy

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb dětem se zdravotním postižením. Provoz klubu pro děti a mládež. K dispozici je herna s programem, školička, trampolína, půjčovna knih a hraček. Pořádání výtvarných …
281 912 081

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
257 534 935

InBáze, z. s.

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na pomoc migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a …
739 037 353

Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé tlapky

 – Naplánovat trasu
Pomáháme opuštěným a týraným kočkám a psům. Zaměřujeme se především na řešení případů týrání, kdy zvířata přebíráme do péče a hledáme jim nové …
776 083 090

Sdružení Romano jasnica

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné sociální poradenství, pomoc sociálně slabým a obhajobu práv i zájmů spoluobčanů. Provozujeme terénní program a volnočasové …
475 501 774

Poradna Eva

 – Naplánovat trasu
Nabízíme své služby ženám a dívkám, které se nacházejí z nejrůznějších důvodů ve složité životní situaci a cítí, že potřebují radu, pomoc a …
(1)
731 402 833

Kvadru, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme sociální činnost se zaměřením na tělesně postižené občany po poranění míchy, upoutané na invalidní …
(1)
603 574 564

HORIZONT, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a podpory pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Provozování sociálně terapeutické dílny se zaměřením na práci s textilem, přírodními materiály a keramikou. Zajištění poradenské činnosti, vzdělávacích, aktivačních a zdravotně tělovýchovných programů a dalších …
382 224 105

Arkadie, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávání, poskytování sociálních služeb a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Nabízíme sociální rehabilitace a služby denního …
417 533 118

P-centrum CPPT, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Ve své činnosti vycházíme ze závazných dokumentů MŠMT pro oblast …
377 220 325


Mezinárodní helsinská federace - Český helsinský výbor

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zabývající se sledováním zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Poskytujeme sociální i právní poradenství a zabýváme se monitorovací, publikační i osvětovou …
(1)
257 221 141