FirmyThe Association of Chartered Certified Accountants

 – Naplánovat trasu
Podpora studentů ve …
222 240 855

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí pro děti formou sportovních klání, kulturních večerů, jedno i více denních pobytů , zážitkových kurzů a táborů. Nabízíme montáž nízkých i vysokých lanových překážek na soukromé …
604 251 512

Občanské sdružení Sokolík

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a sociální služby mentálně postiženým. Zajišťujeme stravu, úklid domácnosti, vzdělávání, terapeutické činnosti nebo kontakt s …
720 670 818

Tišnovský vozíčkář, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním akcí a kulturního vyžití pro zdravotně postižené. Pomáháme získat různé pomůcky potřebné pro ulehčení následku …
737 112 236

Spolek pro podporu Hospice sv. Štěpána

 – Naplánovat trasu
Jsme tak trochu předsálím Hospice sv. Štěpána. Jsme místo, kde mohou lidé pomáhat svým nákupem, darováním věcí anebo darováním svého času. Jeden daruje - druhý nakupuje - každý …
731 402 546


Oblastní charita Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v …
777 876 239

Nadace Media Development Investment Fund, Inc. - Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se finanční a technologickou pomocí nezávislým mediálním a informačním podnikům fungujícím v nepříznivých podmínkách. Našim klientům pomáháme vybudovat funkční a finančně životaschopné podniky. Podporujeme vzdělanost a rozvoj …
224 312 832

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Údržba barokního divadla zámku Český …

Agentura GAIA o.s.

 – Naplánovat trasu
Hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti životního prostředí, rovných příležitostí a vzdělávání. Zaměřujeme se na životní prostředí, hledání alternativ ke konzumnímu způsobu života a na rovné příležitosti žen ve …
774 946 516

Sdružení Romano jasnica

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné sociální poradenství, pomoc sociálně slabým a obhajobu práv i zájmů spoluobčanů. Provozujeme terénní program a volnočasové …
475 501 774