Firmy

Nezávislí

Prosazování politických …

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

Činnost politického …

Ostravak

Činnost regionálního politického …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

Politické Hnutí Vítkovice

Činnost politického …

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

Naše Město F-M

Činnost politického …

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života, lidských práv, životního prostředí a modernizace české …

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byli zvoleni Karel Schwarzenberg jako předseda a Miroslav Kalousek do funkce 1. místopředsedy. Nabídka odborných seminářů a přednášek zvoleným zastupitelům na všech …

Hnutí pro Havířov

Činnost regionálního politického …

Komunistická strana Čech a Moravy

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

Město lidem

Provoz nezávislého politického hnutí, které se snaží o efektivní fungování samosprávy a co nejmenší množství nespokojených občanů. Setkání se zájemci se mohou konat dle předchozí domluvy emailem nebo …

Frýdečané a Místečané

Činnost politického …

"Volím Orlovou"

Činnost regionálního politického …