Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

Komunistická strana Čech a Moravy

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

Činnost politického …

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byli zvoleni Karel Schwarzenberg jako předseda a Miroslav Kalousek do funkce 1. místopředsedy. Nabídka odborných seminářů a přednášek zvoleným zastupitelům na všech …

Moderní společnost

Činnost politické …

Frýdečané a Místečané

Činnost politického …

Politické Hnutí Vítkovice

Činnost politického …

Naše Město F-M

Činnost politického …

Nezávislí

Prosazování politických …

Změna pro lidi

Činnost politického …

"Volím Orlovou"

Činnost regionálního politického …

Strana státu přímé demokracie - Strana práce

Politická neparlamentní strana pro posílení a zdůraznění právního a demokratického státu garantujícího rovnost všech před …

Hnutí pro Havířov

Činnost regionálního politického …

Ostravak

Činnost regionálního politického …