Firmy

PRO Sport a Zdraví

Činnost politického …

Komunistická strana Čech a Moravy - OV KSČM Louny

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

Pro regiony občanům

Činnost politického …

KDU - ČSL

Politická strana uznávající základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a …

Bílinští sociální demokraté

Činnost politického …

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

Jirkov 21. století

Činnost regionální politické strany. Za hlavní cíl považujeme trvalý, všestranný rozvoj města Jirkova a jeho životního prostředí, odpovídající požadavkům moderní doby 21. …

NESPOKOJENÍ OBČANÉ!

Činnost politického …

Šance pro Duchcov

Činnost regionálního …

Nezávislí pro Bílinu

Činnost politického …

NOVÝ SEVER

Činnost politické …

Občané městu, město občanům

Provozujeme politické hnutí občanů s cílem politické profilace jejich názorů, představ a řešení na celostátní …

Strana Starostové za Ústecký kraj

Provozujeme politickou stranu se zaměřením na sdružování občanů, kteří jsou ochotni a schopni se angažovat ve prospěch a rozvoj regionu Ústecka a jeho …

Čisté Ústí

Činnost politického …