Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Strana za práva všech živých tvorů

Prodej převratné knihy o symbiotickém zemědělství, zahradnictví a chovatelství. Petice za porážkovou daň za prodej masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat k jídlu v běžných obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a milosrdné maso jako jídlo bylo k dispozici i těhotným a kojícím …

KDU - ČSL

Politická strana uznávající základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a …

Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Politická strana prosazující obnovení konstitučně monarchistické formy českého státu. Vyznáváme tradiční hodnoty vzešlé z křesťanských kořenů a stavíme se jak proti socialismu a …

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byli zvoleni Karel Schwarzenberg jako předseda a Miroslav Kalousek do funkce 1. místopředsedy. Nabídka odborných seminářů a přednášek zvoleným zastupitelům na všech …

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života, lidských práv, životního prostředí a modernizace české …

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

Komunistická strana Čech a Moravy - OV KSČM Uherské Hradiště

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

Starostové pro občany

Politické hnutí vzniklo v květnu 2012. Každé území nejlépe spravují ti, kteří se v něm skutečně pohybují. Ti, kteří jsou denně v kontaktu s lidmi, kteří zde žijí, tedy starostky a starostové obcí, městysů a měst. Chceme, aby náš hlas byl lépe …

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

Tábor 2020

Jsme lokální politické hnutí, které se angažuje v politice na komunální úrovni. Chceme vnášet do politiky čerstvý vzduch. Nabízíme osobnosti, odborníky mnoha profesí. Naše snaha je rozvoj prostředí i struktury města, podpora veřejně prospěšných aktivit a prosperita …

Československá strana socialistická

Prosazování politických …

ANO 2011

Činnost politického …

Občané městu, město občanům

Provozujeme politické hnutí občanů s cílem politické profilace jejich názorů, představ a řešení na celostátní …