Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 17 - Odbor správy obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence a správa majetku svěřeného do péče městské části. Zajišťování realizace majetkoprávních úkonů a ekonomických záměrů městské …
234 683 537

MÚ Suchdol nad Lužnicí - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje majetkoprávní operace při nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města. Realizujeme majetkoprávní operace, uzavírá kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o pronájmu, o výpůjčce či smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému …
384 382 138

MÚ Nové Hrady - Investiční a majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování agendy správy dotací a grantů, řízení a kontrola čerpání a užití dotací a grantů v rámci projektů v celém období realizace, užívání a udržitelnosti projektů či zajištění investorského dozoru u investičních akcí a veřejných zakázek zadávaných městem včetně pojištění …
386 101 052

MÚ Klimkovice - Odbor hospodářsko-technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabýváme se technickými, provozními a hospodářskými potřeby úřadu. Provádíme investiční výstavbu, rekonstrukce a modernizace bytových domů i …

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor výstavby a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Organizování veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadávání veřejných zakázek, vyřizování příslušných správních řízení. Vypisujeme architektonické soutěže a navazujeme kontakty s …
474 359 635

ÚM Hustopeče nad Bečvou - Odbor správy majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování ochrany životního prostředí. Výkon silničního, odpadového nebo vodního …
581 626 111

ÚMČ Brno-Černovice - Odbor bytový

 – Naplánovat trasu
Vedení bytové agendy včetně volných a soudně vystěhovaných bytů. Odbor provádí veškeré činnosti spojené s péči o bytový …
548 532 463

ÚMČ Praha 18 - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje evidenci a využívání majetku. Zpracovává koncepci bydlení, rozbory potřeb bydlení a jejich realizaci. Realizuje dispozice s nemovitým majetkem jakou jsou pronájmy, odprodeje, výpůjčky, převody i vydávání stanovisek jako účastník stavebně - správního …
284 028 229

MÚ Příbram - Odbor investic a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje investiční výstavbu a rekonstrukci - přípravu a realizaci investic města Příbram, plní úkoly města Příbram a městského úřadu v rozsahu vymezeném organizačním …
318 402 557

MÚ Špindlerův Mlýn - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Přijímáme žádosti o pronájmy, směny, prodeje a koupě městského majetku. Provádíme inventarizace majetku, přípravu a realizaci jednotlivých investic a správu sportovních a dětských hřišť. Spolupracujeme se stavební …
499 404 247

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor investic a komunálního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na správu a údržbu bytového a nebytového fondu, pozemků a hřbitova. Zajišťujeme komunální služby a odpadové …

MÚ Hulín - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Odbor se zabývá evidencí majetku města a zastupuje vlastníka při uzavírání právních závazků týkajících se nájmů a prodejů bytů a nebytových …
573 502 719

MÚ Bechyně - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Provádíme dozor nad investicemi města a správu dotací na finanční zajištění investic. Organizujeme veřejné soutěže, zastupujeme město v řízeních podle stavebního zákona, plníme povinnost vlastníka majetku města ve věcech oprav a investic. Připravujeme kalkulace investic a stavebních …
381 477 013

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme správu a údržbu komunikací města, parkovacích automatů, autobusových zastávek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a drobných vodních …
571 661 149