Firmy

MÚ Svitavy - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
461 550 320

ÚMČ Praha 1 - Odbor technické a majetkové správy

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblasti bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku ve vlastnictví městské části. Díky odboru technické a majetkové správy jsou realizována výběrová řízení na pronájem nebytových prostorů, prodej volných bytových jednotek a prodej půdních bytových …
221 097 474

Magistrát města Olomouc - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Vedeme evidenci nemovitého majetku města a zajišťuje jeho správu včetně vyhotovování příslušných smluv. Vydáváme souhlasy s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví města. Zřizujeme věcná břemena k nemovitému majetku. Zaměřujeme se i na tvorbu provozního a investičního …
588 488 281

MÚ Klimkovice - Odbor hospodářsko-technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabýváme se technickými, provozními a hospodářskými potřeby úřadu. Provádíme investiční výstavbu, rekonstrukce a modernizace bytových domů i …

MÚ Vejprty - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a řešíme majetkoprávní …
474 614 970

MÚ Volary - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města i majetkoprávních vztahů a zajištění investiční …
388 302 208

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …
416 850 126

MÚ Cheb - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Odbor zabezpečuje výkon samostatné působnosti města v oblasti kompletního zajišťování správy, evidence, údržby, provozování a zabezpečování výkonu vlastnických …
354 440 187

Magistrát města Jihlava - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Prodej a pronájem majetku města. Nákup nemovitostí, staveb a pozemků pro potřeby statutárního …

ÚMČ Praha 8 - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na evidenci, správu a zajišťování efektivního využívání majetku svěřeného do péče městské části vyjma bytového fondu. Zabýváme se také realizací ekonomických záměrů rady a zastupitelstva na využití obecního majetku. Vedeme evidenci a správu svých pohledávek a …
222 805 378

MÚ Jablunkov - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investic, správy místních komunikací a veřejného osvětlení, válečných hrobů. Spravujeme byty a nebytové prostory, pozemky i lesní hospodářství. Vyřizování žádostí o odkoupení, odprodej a směnu pozemků v majetku …
558 340 660

MÚ Tábor - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou majetku města, majetkoprávními vztahy, údržbou majetku města mimo nebytových prostor a bytů a přípravou a realizací staveb města. Spravuje městský rozhlas a rozhlasy v místních částech, dětská hřiště a sportoviště, hřbitovy a energetiku městského …
381 486 210

MÚ Tanvald - Odbor rozvoje a KV

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Vypisování a zajišťování výběrových řízení a konkursů na dodavatele staveb. Realizace investičních akcí …
483 369 550

MÚ Lom - Oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Provádíme vydávání čísel popisných a evidenčních, uzavírání smluv a dohod, majetkové vypořádání nemovitostí a převody pozemků a …
476 769 873