Firmy

MÚ Adamov - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa movitého a nemovitého majetku města. Odbor zajišťuje agendu prodeje nemovitostí v majetku města vyjma pozemků města, kontroluje fyzický stav a opotřebovanost nemovitostí v majetku města a navrhuje způsoby oprav a jejich financování včetně termínů …
516 499 626

ÚMČ Praha 17 - Odbor správy obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence a správa majetku svěřeného do péče městské části. Zajišťování realizace majetkoprávních úkonů a ekonomických záměrů městské …
234 683 537

MÚ Suchdol nad Lužnicí - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje majetkoprávní operace při nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města. Realizujeme majetkoprávní operace, uzavírá kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o pronájmu, o výpůjčce či smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému …
384 382 138

MÚ Bystré - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a jeho majetkoprávní vztahy. Zajišťujeme investiční výstavbu. Vypracováváme podklady pro majetkoprávní převody či vypořádání majetku města. Připravujeme texty výpovědí z nájmu i dohody o ukončení nájmů. Poskytujeme informace o výkupu, prodeji a pronájmu …
468 008 186

MÚ Nové Hrady - Investiční a majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování agendy správy dotací a grantů, řízení a kontrola čerpání a užití dotací a grantů v rámci projektů v celém období realizace, užívání a udržitelnosti projektů či zajištění investorského dozoru u investičních akcí a veřejných zakázek zadávaných městem včetně pojištění …
386 101 052

MÚ Klimkovice - Odbor hospodářsko-technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zabýváme se technickými, provozními a hospodářskými potřeby úřadu. Provádíme investiční výstavbu, rekonstrukce a modernizace bytových domů i …

MÚ Rumburk - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, vedení evidence nemovitého majetku města a sepisování kupních i nájemních smluv. Nabídka řešení majetkoprávních vztahů a zajištění podkladů pro zápis do katastru …
412 356 271

Lesy-voda, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme správu městského …
499 898 923

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor výstavby a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Organizování veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadávání veřejných zakázek, vyřizování příslušných správních řízení. Vypisujeme architektonické soutěže a navazujeme kontakty s …
474 359 635

MÚ Červený Kostelec - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávními …
491 467 522

ÚM Hustopeče nad Bečvou - Odbor správy majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování ochrany životního prostředí. Výkon silničního, odpadového nebo vodního …
581 626 111

ÚMČ Brno-Černovice - Odbor bytový

 – Naplánovat trasu
Vedení bytové agendy včetně volných a soudně vystěhovaných bytů. Odbor provádí veškeré činnosti spojené s péči o bytový …
548 532 463

ÚMČ Praha 18 - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje evidenci a využívání majetku. Zpracovává koncepci bydlení, rozbory potřeb bydlení a jejich realizaci. Realizuje dispozice s nemovitým majetkem jakou jsou pronájmy, odprodeje, výpůjčky, převody i vydávání stanovisek jako účastník stavebně - správního …
284 028 229

ÚMČ Brno-Žabovřesky - Odbor majetkový a bytový

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy svěřeného majetku městské části, zpracování žádostí o státní dotace na podporu bydlení, evidence žadatelů o obecní byt. Vedení evidence neplatičů nájemného v obecních bytech a nebytových …
549 523 580