Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Chropyně - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Provádí činnosti jako je evidence poplatníků, vymáhání pokut nebo sledování plateb. Eviduje a dohlíží na veřejné …
573 500 733

MÚ Pelhřimov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …

MÚ Břidličná - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu hospodaření města. Vedeme účetnictví vybraných příspěvkových organizací a evidenci vymáhání pohledávek i pohřebišť. Vykonáváme správu daní a …
554 773 538

MÚ Doksy - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zhotovuje návrh rozpočtu a finančního řízení. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku a příjmech a výdajích. Vymáhá pohledávek. Zajišťuje evidenci a správu místních poplatků včetně platebních výměrů. Zpracovává dohody o hmotné odpovědnosti. Stará se o finanční agendu bytového …
487 882 421

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní správu hospodaření, metodickou i kontrolní činnost a poskytování poradenství orgánům městské …
571 674 301

MÚ Kdyně - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
379 413 519

MÚ Rožmitál pod Třemšínem - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření města. Vykonáváme správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy. Dále spravujeme dotace a ukládáme pokuty. Vybíráme a vymáháme odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále. Provádíme rozborovou činnost a navrhujeme nápravná opatření ve finanční …
311 241 013

MÚ Vodňany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování finančního hospodaření …
383 379 180

MÚ Bruntál - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy hospodaření …
554 706 343

MÚ Cvikov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Příprava rozpočtu města a kontrola jeho dodržování, příprava podkladů spojených s hospodařením města pro jednání zastupitelstva a rady města, vedení příjmového účetnictví. Dále zabezpečujeme mzdovou a daňovou agendu, odvody a poplatky, vedení pokladny a vymáhání …
487 829 021

MÚ Protivín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení dodavatelských faktur a evidence plateb správních i místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků. Zajištění komplexní mzdové a personální agendy pracovníků městského úřadu i smluv na nákup a prodej tepla včetně kalkulace …
382 203 344

MÚ Suchdol nad Lužnicí - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Odbor spravuje hospodaření města. Zabezpečuje přípravu, plnění a vyhodnocování schváleného rozpočtu, kompletní vedení účetnictví města a jeho organizačních složek a zpracování grantů. Dále odbor provádí správu místních poplatků, povoluje tomboly a věcné loterie a kontroluje výherní hrací …
384 382 139

MÚ Postoloprty - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajištění přípravy podkladů pro finanční i kontrolní výbory, provádění výkonu činnosti silničního správního orgánu na místních i účelových komunikacích a projednávání i rozhodování o přestupcích na úseku dopravy a zabezpečování úkolů civilní …
415 778 423

ÚMČ Praha 15 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zajišťování veškerých finančních operací úřadu. Navrhování rozpočtu a kontrola hospodaření. Vyměřování a výběr místních poplatků a …
281 003 509