Firmy

MÚ Jablunkov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví o úvěrech i půjčkách, o fondech, majetku města a evidence hmotného i nehmotného majetku. Řízení, organizace a koordinace sestavení návrhu rozpočtu úřadu a organizací. Odbor spravuje místní poplatky dle obecně závazných …
558 340 630

MÚ Špindlerův Mlýn - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města a tvorba rozpočtu. Vybírání poplatků za psa, za odpady a platby za pronájmy nebytových prostor. Vedení účetnictví. Odbor eviduje majetek města a provádí porovnání stavu s …
499 404 248

MÚ Kopřivnice - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření …
556 879 730

MÚ Cvikov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Příprava rozpočtu města a kontrola jeho dodržování, příprava podkladů spojených s hospodařením města pro jednání zastupitelstva a rady města, vedení příjmového účetnictví. Dále zabezpečujeme mzdovou a daňovou agendu, odvody a poplatky, vedení pokladny a vymáhání …
487 829 021

MÚ Velké Meziříčí - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracování účetních výkazů, likvidace i úhrada došlých faktur, vedení evidence smluv i sledování plnění smluvních závazků. Předkládání odpisových plánů příspěvkových organizací radě města a poskytování informací o čerpání jednotlivých částí rozpočtu jejich …
566 781 140

MÚ Hořovice - Odbor finanční a školství

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
311 545 314

MÚ Šumperk - Odbor finanční a plánovací

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Oddělení účetnictví, zajištění plnění zákona o DPH, faktury vydané a přijaté, rozpočet, hospodaření, archiv, evidence a vymáhání pokut a pohledávek z fakturace, smluvní vztahy. Obor se také zabývá výherními hracími automaty, místními poplatky a evidencí …
583 388 111

MÚ Zlaté Hory - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
584 425 126

MÚ Chlumec nad Cidlinou - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu hospodaření města. Vedeme účetnictví vybraných příspěvkových organizací, evidenci vymáhání pohledávek a pohřebišť. Provádíme finanční hospodaření s dotacemi, závěrečné účetnictví a audit hospodaření města. Zaměřujeme se na statistické šetření, výkaznictví a kontrolní …

MÚ Tišnov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje vedení účetnictví města včetně organizačních složek města, vede evidenci majetku a provádí jeho inventarizaci včetně zpracování podkladů pro likvidaci majetku města. Zpracovává daňová přiznání. Dále vede evidenci pohledávek a závazků města a hospodaří s peněžními fondy …
549 439 815

MÚ Sokolov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty a vybírá i vymáhá odvody, poplatky, úhrady a …
359 808 242

MÚ Beroun - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
311 654 160

MÚ Radnice - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města včetně kompletního …
371 795 234

MÚ Říčany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Nabídka zpracování účetnictví a rozpočtu města i svazku obcí, fakturaci, evidenci psů, inventarizaci a pojištění majetku města a povolování výherních hracích přístrojů i tombol. Zajištění prodeje známek na svoz směsného komunálního odpadu a bio …
323 618 129