Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablonné nad Orlicí - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Zpracováváme rozpočet města a organizačních složek. Vedeme účetnictví. Kontrolujeme a vyhodnocujeme rozpočet příspěvkových …
465 461 555

MÚ Bechyně - Odbor majetkový a právní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města. Vedeme evidenci nemovitého majetku města, evidenci všech smluv a dohod uzavíraných městem, evidenci právních předpisů či evidenci obecně závazných vyhlášek města. Vyřizujeme pojistné události odpovědnosti za …
381 477 019

MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
569 496 630

MÚ Šlapanice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
533 304 347

MÚ Konice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vede účetnictví o úvěrech a půjčkách, účetnictví o fondech, účetnictví majetku města, evidenci hmotného i nehmotného majetku, agendu daňové doloženosti pro DPH. Sjednává pojištění majetku města, ověřuje výsledky inventarizace a zpracovává závěrečný …
582 401 421

ÚMČ Praha 13 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedeme účetnictví a rozpočtovnictví úřadu. Vydáváme povolení k provozu výherních hracích přístrojů na území městské části. Zajišťujeme správu místních …
235 011 254

MÚ Kolín - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městský rozpočet a finanční fondy, zajišťujeme financování města, jeho organizací a organizačních složek. Vedeme komplexní účetní evidenci a evidenci městského majetku. Vykonáváme pokladní službu a daňovou …

MÚ Rychvald - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vede archív účetních dokladů a kontroluje výkazy zřízených příspěvkových organizací. Zabývá se účetnictvím výdajů, příjmů, nákladů a výnosů. Sestavuje účetní závěrky a účetnictví o stavu a pohybu majetku a o finančních vztazích …
596 543 032

MÚ Vsetín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městský rozpočet a finanční fondy, zajišťujeme financování města. Vedeme komplexní účetní evidenci, evidenci městského majetku. Řešíme půjčky z prostředků fondu rozvoje bydlení. Vykonáváme pokladní službu a daňovou agendu. Jsme správcem místních …
571 491 307

MÚ Klimkovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou agendu města. Sestavujeme rozpočtové výhledy, změny a opatření či návrhy rozpočtu města. Zpracováváme měsíční, pololetní a roční výkazy. Vedeme účetní evidence a agendy výherních hracích …

ÚMO Ostrava - Krásné Pole - Úsek finanční a pokladna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme finanční úsek …
599 426 106

MÚ Horšovský Týn - Odbor finanční a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ekonomickou stránku chodu města. Vypracováváme vnitřní směrnice a zpracováváme kompletní účetnictví. Vedeme mzdovou agendu, daňovou evidenci a evidenci hřbitova. Provádíme fakturace, evidenci a vymáhání pohledávek. Spravujeme a vybíráme místní a správní …
379 415 130

MÚ Radnice - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města včetně kompletního …
371 795 234

MÚ Přelouč - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru. Sestavuje návrh rozpočtu města, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání, realizuje schválená rozpočtová opatření, průběžně sleduje finanční situaci a zpracovává finanční …
466 094 131