Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Šternberk - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
585 086 561

MÚ Nový Bor - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti a organizuje i provádí zkoušky řidičů či přestupková řízení. Součástí odboru je oddělení správy dopravy a pozemních komunikací a oddělení registrace silničních …
487 712 370

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
384 351 111

MÚ Kolín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registry vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádíme vydávání a odnímání registrace autoškol a schvalování výcvikových …
(1)

MÚ Jičín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme řidičské průkazky a stanoviska k žádostem o vyhrazená parkování, vedeme registr a bodové hodnocení řidičů. Provádíme odborný dozor a udělujeme pokuty na pozemních komunikacích. Zpracováváme odborné zprávy, posudky a náměty v oblasti …
493 545 400

MÚ Napajedla - Silniční správní úřad

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města. Vedení registru řidičů a …
577 100 960

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor dopravně-správní

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydávání paměťových karet a vystavení, výměny i vrácení odňatého řidičského …
(3)
573 501 960

Magistrát města Havířov - Odbor komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Vykonávání činnosti dopravního úřadu v oblasti MHD pro území města. Správa místních komunikací, jejich součástí a …
596 803 328

MÚ Krnov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor provádí registraci vozidel, změnu vlastníka a přiděluje registrační značky. Dočasně nebo trvale vyřazuje automobily z registru, vydává doklad o ekonomické likvidaci. Povoluje umístění reklamních poutačů, skladování věcí a materiálů na silnicích a uzavírá pozemní …
(1)
554 697 609

MÚ Uničov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Odbor vede správní řízení, projednává dopravní přestupky nevyřešené policií na místě přestupku, povoluje zvláštní užívání komunikací II. a III. …
585 088 314

MÚ Horšovský Týn - Odbor dopravy a silničního hospodařství

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme funkci dopravního úřadu dle zvláštních předpisů. Provádíme kontroly stanic měření emisí. Vydáváme a vyměňujeme řidičské průkazy. Vedeme registr silničních vozidel. Přidělujeme registrační značky k silničním motorovým vozidlů a rozhodujeme o jejich …
379 415 182

MÚ Neratovice - Odbor správních činností a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě i správa agendy týkající se autoškol. Projednávání přestupků a správních deliktů ve věci pojištění odpovědnosti z provozu motorového …
315 650 448

MÚ Sokolov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
354 228 111

MÚ Česká Třebová - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Zabývá se výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, správou agendy týkající se autoškol a dopravních …