Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Šternberk - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
585 086 561

MÚ Nový Bor - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti a organizuje i provádí zkoušky řidičů či přestupková řízení. Součástí odboru je oddělení správy dopravy a pozemních komunikací a oddělení registrace silničních …
487 712 370

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
384 351 111

MÚ Vyškov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
517 301 400

MÚ Kolín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registry vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádíme vydávání a odnímání registrace autoškol a schvalování výcvikových …
(1)

MÚ Český Brod - Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vydáváním rozhodnutí o udělení koncese či pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Dále zajišťujeme výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správu agendy týkající se autoškol i dopravních …

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme koordinace dopravní obslužnosti v území pověřeného obecního úřadu a rozhodnutí o udělení, nebo odejmutí oprávnění k provozování stanice měření …

MÚ Jičín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme řidičské průkazky a stanoviska k žádostem o vyhrazená parkování, vedeme registr a bodové hodnocení řidičů. Provádíme odborný dozor a udělujeme pokuty na pozemních komunikacích. Zpracováváme odborné zprávy, posudky a náměty v oblasti …
493 545 400

MÚ Boskovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních …
516 488 780

MÚ Luhačovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, vydáváme paměťové karty, řidičské průkazy a profesní osvědčení. Schvalujeme technickou způsobilost motorových a přípojných vozidel. Provádíme registrace k provozování autoškol. Realizujeme uzávěrky, objížďky, místní a přechodné úpravy …
577 197 400

MÚ Napajedla - Silniční správní úřad

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města. Vedení registru řidičů a …
577 100 960

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor dopravně-správní

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydávání paměťových karet a vystavení, výměny i vrácení odňatého řidičského …
(3)
573 501 960

Magistrát města Havířov - Odbor komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Vykonávání činnosti dopravního úřadu v oblasti MHD pro území města. Správa místních komunikací, jejich součástí a …
596 803 328

MÚ Krnov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor provádí registraci vozidel, změnu vlastníka a přiděluje registrační značky. Dočasně nebo trvale vyřazuje automobily z registru, vydává doklad o ekonomické likvidaci. Povoluje umístění reklamních poutačů, skladování věcí a materiálů na silnicích a uzavírá pozemní …
(1)
554 697 609