Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Tachov - Odbor školství a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a památkové péče. Vedení evidence památkového …
374 774 220

MÚ Vimperk - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a cestovního …
388 402 260

MÚ Čelákovice - Odbor školství, informací a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy i údržby základních škol a předškolních, školských a kulturních zařízení zřizovaných městskou částí. Poskytování informací …
326 929 108

MÚ Zubří - Odbor kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
571 659 447

Magistrát města Teplice - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se financováním rozpočtové agendy na úseku školství a příspěvkové organizace. Navrhujeme rozpočty a kontrolujeme účetní závěrky a hospodaříme s prostředky přidělenými městem. Shromažďujeme a zpracováváme data z dokumentace za školy a školská …
417 510 430

ÚMČ Praha 6 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba a realizace koncepce školství na území městské části. Financování provozu a údržby školních a školských zařízení a kontrola …
220 189 550

MÚ Třešť - Odbor kultury a propagace

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem. Nabídka koordinace kulturních …
567 584 938

MÚ Chrudim - Odbor školství,kultury, sportu a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení. Podílíme se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče. Sledujeme hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků v oblasti …
469 657 670

MÚ Třebíč - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zprostředkování zřizovatelské funkce mezi radou města a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města v oblasti školství. Sestavování a projednávání provozního rozpočtu příspěvkových …
568 896 165

MÚ Nový Bor - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství i volnočasových aktivit. Odbor v rámci své působnosti zajišťuje vítání občánků a gratulace k životním jubileím, zpracovává návrhy obecně závazné vyhlášky, spolupracuje na řízení kulturního dění města, zajišťuje dodržování autorského zákona, …
487 712 338

MÚ Sedlčany - Odbor školství a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
318 822 742

ÚMČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

 – Naplánovat trasu
Zajišťování řízení akcí občanských aktivit, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Komunikace s občanskými sdruženími a vedení grantových řízení vyhlášených městskou částí. Dále mezi naše služby patří agendu Fondů EU a fundraisingu, komunikaci s občanskými sdruženími, aj.  …
267 093 511

Magistrát města Olomouc - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování financování a rozpočtové agendy a správy předškolních a školských zařízení zřízených městem. Zaměřujeme se i na vyhodnocování inventarizace majetku, sledování hospodářské činnosti škol. Zabýváme se i zpracováním podkladů pro schválení předpisů v oblasti …
588 488 571

Magistrát města Jihlava - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství, kultury a sportu, ohlašování kulturních a společenských …