Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Janské Lázně - Kulturní odbor

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
499 875 121

MÚ Beroun - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy oblasti školství a kultury. Vedení agendy spojené s partnerskými městy a zajišťování administrativy zahraničních …
311 630 240

ÚMČ Praha 4 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti školství a kultury. Vedeme evidence poptávky a nabídky volných míst ve školství. Pečujeme o válečné hroby a pietní místa. Připravujeme a organizujeme akce pro seniory a rodiny s dětmi. Zajišťujeme primární protidrogovou a kriminální …
261 192 477

MÚ Černošice - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
251 081 538

Město Nový Jičín - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor vyřizuje žádosti o stavební zásahy na objektech v městské památkové zóně a na objektech památkově chráněných, vyhlašuje granty pro organizovanou kulturní mládež, eviduje žádosti o stanovení konce veřejné produkce hudby na území …
556 768 218

MÚ Zábřeh - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zabezpečování provozu škol a školských zařízení. Organizuje zápis dětí do základních a mateřských škol. Sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských …
CzechPOINT

MÚ Přelouč - Oddělení školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství. Zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti. Zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská …
466 094 135

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor cestovního ruchu a kultury

 – Naplánovat trasu
Organizace kulturních akcí a výstav, správa městského kina a muzea. Vedení kroniky města, hlášení městského rozhlasu a aktualizace městského …
573 501 952

MÚ Český Krumlov - Odbor školství, sportu a mládeže

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizačních složek Domu na půl cesty, Domova pro matky s dětmi, zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov a …
380 766 412

MÚ Rokycany - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
371 706 220

MÚ Tachov - Odbor školství a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a památkové péče. Vedení evidence památkového …
374 774 220


MÚ Suchdol nad Lužnicí - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá organizačním zajištěním kulturních akcí organizovaných městem a koordinací kulturních aktivit. Vede agendu příspěvků z městského rozpočtu na podporu kulturních aktivit a cestovního ruchu. Zpracovává podklady pro propagaci města. Zajišťuje prezentaci města na veletrzích a …
354 781 299

MÚ Rájec-Jestřebí - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
515 557 618