Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Štětí - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme a organizujeme kulturní akce organizované městem a koordinujeme kulturní aktivity. Zaměřujeme se také na poskytování meziknihovních služeb, shromažďování, zpracování, uchování a poskytování informací o městě Štětí, péče o kulturní památky a další hodnoty společenského …
416 812 401

MÚ Uherský Ostroh - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních aktivit. Pronájem a správa svěřených prostor jako je koncertní sál a obřadní …
572 430 538

MÚ Čelákovice - Odbor školství, informací a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy i údržby základních škol a předškolních, školských a kulturních zařízení zřizovaných městskou částí. Poskytování informací …
326 929 108

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit. Zabezpečení zahraničních vztahů orgánů hlavního města …
236 002 507

MÚ Sedlčany - Odbor školství a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
318 822 742

Magistrát města Liberec - Odbor školství a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na financování, rozpočtové agendy a správu úseků školství a kultury. Připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a zajišťuje veškerou administrativu. Spolupracuje s kulturními zařízeními nebo zabezpečuje vedení kroniky …
485 243 331

MÚ Rájec-Jestřebí - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
515 557 618

MÚ Kunovice - Odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu

 – Naplánovat trasu
Odbor působí v oblasti kultury, školství, cestovního ruchu a sportu. Zabezpečuje realizaci kulturních akcí pořádaných městem, spolupracuje a komunikuje s vedeními základních škol, mateřských škol a základních uměleckých …
572 549 999

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Řízení a kontrola hospodaření škol a školských zařízení na území městské části. Ochrana a evidence památek a jejich vlastníků. Stanovování …
257 000 460

ÚMČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

 – Naplánovat trasu
Zajišťování řízení akcí občanských aktivit, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Komunikace s občanskými sdruženími a vedení grantových řízení vyhlášených městskou částí. Dále mezi naše služby patří agendu Fondů EU a fundraisingu, komunikaci s občanskými sdruženími, aj.  …
267 093 511

ÚMO Ostrava - Svinov - Odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu, agendu a financování oblasti vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a …
599 421 036

MÚ Uničov - Odbor kultury, školství a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor vyřizuje žádosti o stavební zásahy na objektech v městské památkové zóně a na objektech památkově chráněných, vyhlašuje granty pro organizovanou kulturní mládež, eviduje žádosti o stanovení konce veřejné produkce hudby na území …
585 088 213

MÚ Bílovec - Odbor kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti kultury a sportu. Provozujeme a udržujeme kulturní dům a zámek. Provádíme vidimaci a legalizaci. Spravujeme webové stránky, internetovou televizi či městský rozhlas a poskytujeme krátkodobý pronájem prodejních …
556 414 219

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT