Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Holešov - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vykonávání přenesené působnosti ve věcech územního plánování, rozhodování a vyvlastnění podle stavebního …
573 521 170

MÚ Kunštát - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
515 534 302

MÚ Vyškov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
517 301 265

MÚ Vyškov - Odbor územního plánování a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování koordinace investiční výstavby a územního plánování. Zpracování koncepce rozvoje funkčních složek. Pořizování územních plánů a regulačních plánů pro území …
517 301 270

ÚM Jedovnice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
516 528 212

MÚ Letohrad - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a spravujeme životní …
465 676 413

MÚ Bílovec - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Vedeme územní řízení a vydáváme územní rozhodnutí o umístění stavby, využití území či stavební uzávěře. Vykonávám stavební dohled, projednáváme přestupky a provádíme vyvlastňovací …
556 312 151

MÚ Olešnice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města a vykonává činnost stavebního úřadu. Zabývá se také odpadovým hospodářstvím a uděluje pokuty a sankce. Připravuje návrhy na provádění územních změn. Pořizuje územně plánovací dokumentaci. Vede evidenci nemovitostí ve vlastnictví …
516 463 108


MÚ Kravaře - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a ochranu životního prostředí. Povolujeme stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívaní a odstraňování staveb. Připravujeme podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města o názvech částí obce a …
553 777 913

MÚ Ústí nad Orlicí - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
465 514 239

MÚ Žamberk - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování koordinace investiční výstavby a územního …
465 670 331