Firmy

MÚ Jablonec nad Nisou - Odbor stavebního a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydáváme územní a kolaudační rozhodnutí a stavební povolení. Koordinujeme péči o životní prostředí. Věnujeme se ochraně zemědělského půdního fondu a …
483 357 422

MÚ Šenov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
596 805 954

MÚ Kolín - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme přípravu a realizaci stavebních zakázek města. Vykonáváme přenesenou působnost v oblasti územního plánování. Realizujeme rozhodnutí příslušných orgánů města o nakládání s nemovitým …

ÚMČ Praha 18 - Odbor výstavby a územního rozhodování

 – Naplánovat trasu
Plnění funkce stavebního úřadu. Vydávání územních rozhodnutí, souhlasů pro vybrané stavby a stavebních povolení. Zajištění státního stavebního …
284 028 119

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních souhlasů pro stavby, jejich změny i zařízení, podávání statických hlášení a výkon státního dozoru na …
(1)
573 501 938

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor výstavby a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Ověřuje listiny a podpisy. Vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových …
491 419 680

MÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
488 880 929

ÚMČ Praha 10 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb a kolaudačních rozhodnutí. Výkon státního stavebního dozoru. Provádí kontrolní prohlídky staveb, archivuje dokumentace, provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti, …
267 093 376

MÚ Horní Slavkov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydávání povolení ke stavbě, ke kácení stromů, přidělování názvů ulic a čísel popisných, provádění odchytu toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat. Plánování výsadby a obnovy …
352 350 685

MÚ Česká Lípa - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Úřad se zabývá státní památkovou péčí, územním plánováním a vede úsek spisovny a administrativy. Má na starosti péči o válečné hroby a kulturní památky. Kontroluje aktuálnost územně plánovací dokumentace a dává podnět k pořízení …
487 881 203

MÚ Rýmařov - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
554 254 301

MÚ Štětí - Stavební úřad a odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Zaměřujeme se na územní plánovaní, správu městských lesů, evidenci a likvidaci černých skládek, přidělování čísel popisných a evidenčních objektů a …
416 859 314

ÚMČ Brno-Bohunice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Povolování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich odstraňování, povolování jejich užívání po dokončení, povolování změn v užívání a provádění dalších agend dle stavebního …

MÚ Toužim - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádíme zajišťování stavebně právní činnosti …
354 224 512