Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Konice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, správy památkové péče a strategického plánování. Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav či udržovacích …
582 401 481

MÚ Bystřice- Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Stavební úřad se zabývá záležitostmi v oblastech stavebního povolení, ohlášení stavby, územního a kolaudačního souhlasu. Dále rozhoduje v případech odstranění stavby a oznámení o užívání, …
317 783 091

ÚMČ Praha 13 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb či kolaudačních rozhodnutí. Zaměřujeme se na výkon státního stavebního …
235 011 233

MÚ Kolín - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme přípravu a realizaci stavebních zakázek města. Vykonáváme přenesenou působnost v oblasti územního plánování. Realizujeme rozhodnutí příslušných orgánů města o nakládání s nemovitým …

MÚ Rychvald - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Má na starosti rozhodování o zařízení pozemních komunikací a umístění staveb. Podává informace pro pořizování územně plánovacích podkladů. Povoluje kácení dřevin a stará se o jejich náhradní …
596 543 044

ÚMO Ostrava - Krásné Pole - Stavební a silniční správní úřad

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vydáváním územních a kolaudačních rozhodnutí i stavebních …
599 426 103

MÚ Horšovský Týn - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Provádíme stavební a kolaudační řízení. Vydáváme stavební povolení. Vykonáváme státní dozor ve věcech stavebního řádu stavebního dozoru. Připravujeme a realizujeme investiční záměry …
379 415 142

MÚ Radnice - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města a správu životního prostředí. Vydává územní rozhodnutí, stavební povolení či souhlas s ohlášením …
371 740 816

ÚMČ Praha 10 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb a kolaudačních rozhodnutí. Výkon státního stavebního dozoru. Provádí kontrolní prohlídky staveb, archivuje dokumentace, provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti, …
267 093 376

MÚ Příbram - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Pověřen výkonem státní správy, v přenesené působnosti, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících právních …
318 402 461

MÚ Kroměříž - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Odbor provází každého stavebníka od územního a stavebního řízení, přes stavební dohled až po kolaudaci stavby. Všechny stavební aktivity musí být i v souladu s památkovým zákonem a současně s platným územním plánem města, na což dohlíží stavební …
573 321 100

MÚ Jaroměř - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Organizujeme a provádíme územní řízení a vydáváme územní rozhodnutí. Sledujeme dodržování stanovených podmínek, za kterých bylo stavební povolení vydáno, a termín dokončení …

MÚ Chabařovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Hlavní činnosti odboru je zajišťování stavebně právní činnosti města a investiční výstavby. Odbor se zabývá agendou územního plánování, stavebního řádu, dopravy …
475 225 460

Magistrát města Teplice - Odbor územního plánování a stavebního úřádu

 – Naplánovat trasu
Pořizujeme a projednáváme územní a regulační plány a jejich změny na území města. Zajišťujeme analytické podklady a aktualizace. Ohlašujeme jednoduché stavby včetně terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. Projednáváme přestupky a právní …
(1)
417 510 331