Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablunkov - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a územního plánování. Vydávání rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území. Poskytování územního souhlasu. Povolování změn užívání, odstranění a úprav …
558 340 640

MÚ Bělá pod Bezdězem - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Poskytování předběžných územně plánovacích informací a vedení územních řízení o umístění stavby, dělení pozemků, změně využití území či změně stavby. Provádění kontrolních prohlídek …
326 700 919

MÚ Špindlerův Mlýn - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vedeme agendu stavebního, drážního správního a silničního správního úřadu. Zajišťujeme přípravu a realizaci výstavby či dotací pro investiční akce. Evidujeme energie u objektů v majetku města a legalizace podpisů. Vydáváme stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Zajišťování stavebního …
499 404 250

MÚ Kopřivnice - Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování stavebně právní činnosti …
556 879 690

MÚ Cvikov - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Odbor vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu dle stavebního …
487 829 035

MÚ Velké Meziříčí - Odbor výstavby a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Zabezpečování podkladů pro zadávání veřejných zakázek, sledování průběhu investičních akcí města a vykonávání technického dozoru. Poskytování metodické i poradenské pomoci příjemcům dotací a spolupracování s právnickými …
566 781 200

MÚ Kopidlno - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
493 655 686

Městský úřad Vrchlabí - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnost města. Rozhoduje o přidělování čísel popisných. Vydává územní a kolaudační rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb a stavebních …
499 405 323

MÚ Kojetín - Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …

MÚ Hořovice - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
311 545 324

MÚ České Velenice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
384 758 021

ÚM Hustopeče nad Bečvou - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
581 626 111

MÚ Šumperk - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území. Vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče. Oddělení stavebních přestupků provádí poradenskou činnost pro …
583 388 111

MÚ Cheb - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního prostředí. Odbor má mimo jiné na starosti vyměřování správních poplatků, vyřizování stížností a petic, podávání statistických hlášení Českému statistickému úřadu za oblast výstavby a vedení přehledu o územním obvodu …
354 440 146