Firmy

MÚ Šlapanice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
533 304 550

MÚ Konice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, správy památkové péče a strategického plánování. Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav či udržovacích …
582 401 481

MÚ Bystřice- Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Stavební úřad se zabývá záležitostmi v oblastech stavebního povolení, ohlášení stavby, územního a kolaudačního souhlasu. Dále rozhoduje v případech odstranění stavby a oznámení o užívání, …
317 783 091

ÚMČ Praha 13 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb či kolaudačních rozhodnutí. Zaměřujeme se na výkon státního stavebního …
235 011 233

MÚ Kolín - Odbor výstavby - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Zabezpečujeme také státní památkovou péči, vyvlastňování a omezování vlastnických práv. Poskytujeme smluvně konzultační služby architekta města pro občany, stavebníky a projektanty …

MÚ Rychvald - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Má na starosti rozhodování o zařízení pozemních komunikací a umístění staveb. Podává informace pro pořizování územně plánovacích podkladů. Povoluje kácení dřevin a stará se o jejich náhradní …
596 543 044

MÚ Vsetín - Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

 – Naplánovat trasu
Jsme obecným stavebním úřadem v rozsahu správního obvodu obce s obecným stavebním úřadem Vsetín a orgánem státní památkové péče. Řešíme správní delikty, přestupky a pokuty na úseku dopravy a silničního hospodářství. Pořizujeme územně analytické …
571 491 321

ÚMO Ostrava - Krásné Pole - Stavební a silniční správní úřad

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vydáváním územních a kolaudačních rozhodnutí i stavebních …
599 426 103

MÚ Budišov nad Budišovkou - Odbor byt. hosp., služeb, živ. prostředí, výstavby a úz. plánování

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
556 312 046

MÚ Horšovský Týn - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Provádíme stavební a kolaudační řízení. Vydáváme stavební povolení. Vykonáváme státní dozor ve věcech stavebního řádu stavebního dozoru. Připravujeme a realizujeme investiční záměry …
379 415 142

MÚ Radnice - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města a správu životního prostředí. Vydává územní rozhodnutí, stavební povolení či souhlas s ohlášením …
371 740 816

ÚMČ Praha 10 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb a kolaudačních rozhodnutí. Výkon státního stavebního dozoru. Provádí kontrolní prohlídky staveb, archivuje dokumentace, provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti, …
267 093 376

ÚMČ Praha 22 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vedeme územní řízení a vydáváme územní a kolaudační rozhodnutí včetně archivace. Zajišťujeme státní stavební dozor. Poskytujeme stanoviska k pozemkům. Posuzujeme oznámení o záměru užívání stavby. Povolujeme vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do …
271 071 898

MÚ Příbram - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Pověřen výkonem státní správy, v přenesené působnosti, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících právních …
318 402 461