Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Kroměříž - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, jako je například ochrana přírody a krajiny, lesů, vod, zvířat a zemědělských půdních fondů. Zabývá se také problematikou myslivosti, rybářství, zákonného nakládání s odpady, povoluje kácení stromů a vyjadřuje se ke všem projektů a …
573 321 326

MÚ Hulín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu životního prostředí na úsecích vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a na úseku ochrany …
573 502 720

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Udělování souhlasů s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání povolení ke kácení dřevin a vydávání souhlasů ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a …
573 501 946

MÚ Koryčany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
573 500 984

MÚ Holešov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
573 521 400

MÚ Otrokovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zajišťuje vydávání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek podle stavebního zákona. Rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování …
577 680 443

MÚ Napajedla - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Přijímání žádostí o povolení kácení dřevin a o obecné nakládání s povrchovými …
577 100 917

Magistrát města Zlín - Odbor městské zeleně

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vybírání místních poplatků za užívání veřejného prostranství, péči o veřejnou zeleň a udržování čistoty ve městě. Dělí se na oddělení lesů, městské zeleně a oddělení státní správy lesů, vydává a odebírá rybářské …
577 630 960

Magistrát města Zlín - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Orgán státní správy na úseku vodního a odpadového hospodářství, energetiky ochrany přírody a krajiny, ovzduší, zemědělského půdního fondu a …
577 630 950

Magistrát města Přerov - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydávání stavebního povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, vykonávání správy na úseku památkové …
581 268 232

MÚ Tovačov - Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního …
581 706 957

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

MÚ Lipník nad Bečvou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy a rozvoje města. Provádění kompletní správy majetku města a prosazování zájmů města z hlediska životního prostředí ve správních …
581 722 346

MÚ Vizovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
777 471 190