Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Statutární město Prostějov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor vytváří a realizuje koncepci péče o všechny složky životního prostředí města. Kontrolujeme stav veřejné zeleně a vykonáváme činnost na úseku péče a údržby o …
582 329 400

MÚ Bučovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
517 324 449

MÚ Vyškov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, ovzduší, správy lesů, myslivosti a …
517 301 540

Magistrát města Olomouc - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zaměřujeme se na odpadové hospodářství, péči o prostředí, ochranu ovzduší a péči o krajinu. Instalujeme koše na psí exkrementy. Koordinuje provoz služebních vozidel odboru s oprávněnou osobou zajišťující provoz služebních …
588 488 314

MÚ Fulnek - Odbor investic a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a rozvoje města. Dále má nastarost projektové řízení, správu majetku a …
556 770 883

MÚ Frýdlant nad Ostravicí - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje svoz a likvidaci odpadů, deratizaci, spravuje zeleň, vodní toky a lesy v majetku města, vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, myslivosti, rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a vodního …
558 604 180

MÚ Hodonín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na ochranu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, správu lesů, ochranu ovzduší a zvířat proti týrání. Zabývá se také otázkami z oblasti myslivosti, rybářství, vodního hospodářství, rostlinolékařské péče a odpadového hospodářství. Dále zajišťuje vyjádření ke …
518 316 313

MÚ Vítkov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
556 312 266

MÚ Bílovec - Odbor životního prostředí a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí a spravujeme vodní či odpadové hospodářství. Vydáváme lovecké a rybářské lístky. Zabýváme se ochranou zvířat proti týrání. Provádíme sečení trávy na veřejném prostranství a udržujeme …
556 414 213

MÚ Rousínov - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a stavebně právní činnosti města. Zabývá se vodním nebo lesním hospodářství, požární ochranou, vydáváním rybářských lístků. Má na starosti zemědělství a včelařství. Řeší ochranu před …
517 324 833

MÚ Slavkov u Brna - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství. Nabídka údržby veřejné zeleně a čištění všech místních komunikací i veřejných prostranství. Navrhování plánu odpadového …
544 121 107

MÚ Šternberk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, vod, ovzduší, zvířat, veterinární a rostlinolékařské péče. Odbor se zabývá rybářstvím, lesním hospodářstvím a …
585 086 572

Magistrát města Frýdek-Místek - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a údržbu zeleně a lesního majetku, správu veřejných pohřebišť a výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany ovzduší a lesního …

ÚMO Ostrava - Polanka nad Odrou - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na oblasti životního prostředí a silničního …
599 425 101