Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Doksy - Stavební úřad a životní prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydává územní a kolaudační rozhodnutí, stavební povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Kontroluje a údržuje městskou zeleň. Dohlíží nad postmonitoringem skládky KO Horky a zajišťuje svoz nebezpečného odpadu. Vyhlašuje ochranná …
487 882 429

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
571 674 206

MÚ Bruntál - Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vedení registru vozidel a výkon státního odborného dozoru v silniční …
554 706 313

MÚ Cvikov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vytváření a realizace koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Staráme se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Dále zajišťujeme ochranu přírody, krajiny, ovzduší a zemědělského půdního fondu, vodní a odpadové …
487 829 026

Vzduch

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se ochranou přírody a zlepšováním životního prostředí. Chráníme přírodu a krajinu, prosazujeme zlepšení životního prostředí na …
731 505 410

ÚMČ Praha 15 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody, krajiny a zvířat, zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadového …
281 003 310

ÚMČ Praha 2 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor má na starosti správu veřejné zeleně. Zabývá se ochranou přírody, zemědělského půdního fondu a ovzduší. Zajišťuje ochranu zvířat proti …
236 044 209

ÚMČ Praha 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti životního prostřední, odpadového hospodářství a dopravy. Zaměřujeme se na ochranu přírody, krajiny, zemědělského půdního fondu a lesů. Zajišťujeme likvidaci odpadů, umístění dopravních značek a zařízení. Zajišťujeme údržbu zeleně, parků, včetně …


MÚ Šumperk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu životního prostředí. Oddělení vodoprávní vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Oddělení ovzduší a odpadů rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování u malých a středních stacionárních …
583 388 111

MÚ Prachatice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
388 607 218

MÚ Náchod - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

ÚMČ Praha 1 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa veřejné zeleně, dětských hřišť, veřejných WC, kašen a fontán. Vydávání povolení ke kácení stromů, vjezdu na cesty v plochách veřejné zeleně. Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu i ochrany přírody, krajiny, ovzduší a zvířat proti …
221 097 231

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
571 661 257