Firmy

ÚMČ Praha 17 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Státní správa v oblastech ochrany přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství a místních komunikací. Vyřizování přestupků a určování …
235 300 634

MÚ Nové Hrady - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí se specializací na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Vydáváme rybářské lístky či udělujeme povolení kácení …
386 101 016

Mallorn

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody, životního prostředí, lidských práv a občanských …
723 589 170

MÚ Přibyslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy územního plánu a odpadového …
569 430 825

MÚ Příbram - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
318 402 474

Mgr. Mária Paciorková

Poskytuji poradenství v oblasti problematiky ochrany zemědělského půdního fondu, součinnost při řízení. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF) pro trvalý a dočasný zábor nad 1 rok. Bilance skrývek kulturních zemin a jejich využití. Plán biologické …


MÚ Nepomuk - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Ustanovuje, odvolává nebo zrušuje rybářskou stráž. Vydává a odebírá rybářské lístky. Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi. Řídí myslivost, vede mysliveckou …
CzechPOINT

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
571 661 257

Magistrát města Hradec Králové - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajištění trvalé péče o ochranu a tvorbu životního prostředí formou operativních a koncepčních opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě. Zabezpečení protipovodňové ochrany obce a výkon státní správy na úsecích vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a …

Magistrát města Děčín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajištění trvalé péče o ochranu a tvorbu životního prostředí formou operativních a koncepčních opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě. Vydáváme lovecké a rybářské …
412 591 321

MÚ Rýmařov - Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
554 254 312

Magistrát města České Budějovice - Odbor ochrany životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Koordinujeme péči o životní prostředí, řešíme problematiku odpadového hospodářství. Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny, lesa, vodního hospodářství a ochrany …

MÚ Jaroměř - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …