Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 17 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Státní správa v oblastech ochrany přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství a místních komunikací. Vyřizování přestupků a určování …
235 300 634

MÚ Bystré - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí, krajiny, ovzduší a zemědělského půdního fondu. Nabízíme kácení dřevin rostoucích mimo les. Zabýváme se také otázkami vodohospodářství, myslivosti, zemědělství, rybářství či odpadového …
468 008 186

MÚ Nové Hrady - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí se specializací na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Vydáváme rybářské lístky či udělujeme povolení kácení …
386 101 016

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

MÚ Rumburk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, myslivosti, zemědělského půdního fondu, rybářství, ovzduší a ochrany zvířat i rostlinolékařské péče ve správním obvodu obce. Vydávání rybářských povolení. Nabídka kácení dřevin a sanace nepovolených skládek odpadů na pozemcích …
412 356 287

Mallorn

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody, životního prostředí, lidských práv a občanských …
723 589 170

MÚ Přibyslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy územního plánu a odpadového …
569 430 825

MÚ Červený Kostelec - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního …
491 467 540

MÚ Příbram - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
318 402 474

Mgr. Mária Paciorková

Poskytuji poradenství v oblasti problematiky ochrany zemědělského půdního fondu, součinnost při řízení. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF) pro trvalý a dočasný zábor nad 1 rok. Bilance skrývek kulturních zemin a jejich využití. Plán biologické …

Magistrát města Přerov - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydávání stavebního povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, vykonávání správy na úseku památkové …
581 268 232

MÚ Hulín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu životního prostředí na úsecích vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a na úseku ochrany …
573 502 720


MÚ Přeštice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
377 332 555