Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jilemnice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává státní správu na úseku lesního, vodního a odpadového hospodářství, rybářství, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny a myslivosti. Vydává lovecké a rybářské lístky, zajišťuje a organizuje ekologickou výchovu. Prošetřuje podněty týkající se životního …

MÚ Kralovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu u vodních děl a vydává povolení k nakládání s vodami. Vede a zpracovává evidenci odpadů úřadu s rozšířenou působností. Ukládá fyzickým osobám pokuty a podává informace o nakládání s …
373 300 255

MÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí a ovzduší. Zajišťujeme správu vodohospodářství, lesního i odpadového hospodářství. Provádíme ochranu zemědělského půdního …

MÚ Vlašim - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá environmentální výchovou, osvětou a vzděláváním, dotacemi, spoluprací s obcemi, územním plánováním v oblasti životního prostředí, péčí o lesní a vodní hospodářství, povodňové komise a plány, myslivost, týraná zvířata, nakládání s odpady i péčí o …
313 039 350

MÚ Slaný - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Spravujeme poplatky za komunální odpad a zábor veřejného prostranství na veřejné …

MÚ Králíky - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního …
465 670 881

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a …
384 351 111

MÚ Červený Kostelec - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního …
491 467 540

Magistrát města Opava - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu ovzduší a nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny, výkon státní správy v úseku lesního hospodářství a myslivosti. Provádí ochranu zvířat proti týrání, veterinární péči a vedení Městského útulku pro …

ÚMČ Brno-Chrlice - Odbor všeobecný

 – Naplánovat trasu
Správa tržišť a stánkového prodeje, zajištění ochrany životního prostředí a odpadového …
545 427 217

MÚ Kadaň - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se specializací na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
474 319 553

MÚ Týn nad Vltavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu životního prostředí. Vydává povolení ke kácení dřevin nebo naopak k jeho pozastavení, ke zřizování nebo rušení cest nebo také rozhoduje o přestupcích. Vyhlašuje památné stromy a ochranná pásma. Vede výpisy z ústředního seznamu ochrany …
385 772 271

ÚMČ Brno-jih - Odbor životní prostředí

 – Naplánovat trasu
Vytváření a realizace koncepce péče o všechny složky životního prostředí města. Odbor se stará o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Pracuje s koncepcemi programu nakládání s komunálním odpadem. Vydává závazné vyhlášky v oblasti životního …
545 427 522

MÚ Rosice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje agendu ochrany ovzduší, ochrany lesa a myslivost, agendu ochrany přírody a krajiny, rybářství, ochrany vod, vodní hospodářství, ochranu zemědělské …