Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bzenec - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
518 306 412

ÚMO Ústí nad Labem - Střekov - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zahrnuje činnosti týkající se problematiky občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, přestupků a matriky. Zajišťuje pořádání občanských obřadů jakou jsou jubilejní svatby i vítání občánků a vykonává činnost ve volebním …
475 273 910

MÚ Velké Hamry - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vedení centrální evidence obyvatel. Vyřizování žádostí o občanské průkazy či o změny místa trvalého …
483 369 813

MÚ Konice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje matriční agendy, evidenci obyvatel a volby a plní funkci volebního orgánu. Vyhotovuje ověřené výstupy ze systému Czech POINT, spisovou službu úřadu, skartaci a archivaci dokumentů a vede centrální spisovnu města a úřadu. Rozhoduje o povolení provozování výherních hracích …
582 401 431

ÚMČ Praha - Čakovice - Odbor občansko správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování kopií a pravosti podpisu. Vedení evidence obyvatel městské části a přihlašování k trvalému pobytu na území městské části. Vedení správních řízení při rušení trvalého …

MÚ Rýmařov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
554 254 140

MÚ Vysoké Mýto - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování předávání informací veřejnosti, matriční agendy, ověřování podpisů a listin. Provádíme správu vozidel a evidenci jízd, provoz a údržbu kopírovacích strojů nebo materiálně technické zabezpečení chodu městského úřadu. Zaměřujeme se na centrální pořizování movitého majetku …
465 466 133

MÚ Hořice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Vede ústřední evidenci petic a stížností, kontroluje jejich vyřizování. Vydává výpisy z matričních knih, osvědčení pro církevní sňatky i rozhodnutí v prvním stupni správního řízení. Sepisuje zápisy o určení …
492 105 440

MÚ Říčany - Odbor správních agend a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy i evidence obyvatel. Vedení registru vozidel a správa agendy týkající se autoškol i dopravních přestupků. Nabídka sčítání lidu, domů i bytů, vydávání cestovních pasů a zajišťování voleb i …
323 618 255

ÚMČ Praha 3 - Odbor matriční

 – Naplánovat trasu
Nabízíme poradenství v záležitostech státního občanství, uzavření manželství a změny jména či příjmení. Zhotovujeme rodné, úmrtní a oddací listy. Vedeme agendu státního občanství. Přijímáme žádosti …
222 116 234

MÚ Znojmo - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Provoz podatelny, pokladny a ověřování listin. Zajištění materiálního i technického zabezpečení voleb, evidence a ukládání sbírek zákonů. Zaměřujeme se i na zabezpečení pokladní služby úřadu a donášky dopisů. Podávání zpráv o pověstech občanů soudním …
515 216 264

MÚ Jaroměřice nad Rokytnou - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Zabýváme se správou v oblasti školství a kultury. Projednáváme přestupky proti pořádku ve státní …
568 408 020

MÚ Trhové Sviny - Odbor vnitřních věcí a obrany

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádíme příjem žádostí a vydávání platných průkazů, archivování písemností úřadu, skartace písemností po úložní lhůtě. Zaměřujeme se také na zprostředkování hotovostních finančních operací s občany a místní …
386 301 442

Město Znojmo - Odbor územního plánování a strategického rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnosti spojené s územním plánováním obce. Zaměřujeme se na dotace či fondy Evropské unie i České …
515 216 340