Firmy

MÚ Sušice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Připravujeme podklady pro sčítání lidu, vedeme centrální evidenci obyvatel, zaznamenáváme změny, zasíláme na obecní úřady ve své působnosti změny z centrálního registru obyvatel a poskytujeme údaje z informačního systému evidence …

MÚ Tábor - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádí zápisy matričních událostí, narození, manželství, úmrtí a vydává výpisy z matričních knih. Zpracovává žádosti o osvědčení o státním občanství. Zabývá se ověřováním matričních dokladů z matrik příslušných obecních …
381 486 110

MÚ Klatovy - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme technický chod celého úřadu, údržbu budov, správu tržnice a matriční činnost. Vedeme inventarizaci majetku a přestupkovou agendu. Spolupracujeme s ostatními odbory úřadu. Provádíme pokladní operace a vybíráme správní poplatky. Zajišťujeme přípravu svatebních obřadů. Organizujeme …
376 347 209

MÚ Nová Paka - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
493 760 110

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, kancelářské techniky nebo kancelářských potřeb pro činnost úřadu včetně oprav pro pracovníky úřadu, vedení skladu kancelářských potřeb. Vyvěšení a sejmutí materiálů z úřední desky. Přijímáme žádosti o sňatek a zabezpečujeme …
474 359 618

ÚMČ Praha 6 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence obyvatel městské části. Vyřizování žádostí o vydání či změnu v občanských průkazech a cestovních dokladech. Výběr správních …
220 189 809

MÚ Volyně - Odbor veřejně správní

 – Naplánovat trasu
Správa matriční agendy, evidence obyvatel, poskytování služeb týkajících se cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a …
383 317 221

MÚ Vlašim - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel a dopravně správní agendy. Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, projednávání přestupků, přijímání plateb a vyplácení drobných výdajů, organizační zajišťování všech typů voleb, přijímání a odesílání pošty úřadu a její …
313 039 310


MÚ Čelákovice - Odbor pro občanské záležitosti

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel, správy budov MěÚ a ověřování výpisů z rejstříku …
326 929 148

MÚ Šenov - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
596 805 941

Magistrát města Hradec Králové - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje činnosti týkající se problematiky voleb, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a matriky narození, manželství i úmrtí. Zajišťuje veřejné sbírky, obecně prospěšné práce a názvy nových ulic. Provádí přestupková řízení. Poskytuje služby …
(1)

ÚMČ Praha 1 - Odbor občansko správních agend

 – Naplánovat trasu
Projednávání a archivace přestupků a stanovování sankcí. Ověřování pravostí dokumentů a podpisů. Přihlašování občanů k trvalému pobytu. V rámci CZECH POINTu poskytuje výpisy z katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku, z obchodního rejstříku a z rejstříku …
221 097 190

MÚ Čáslav - Odbor vnitřních vztahů

 – Naplánovat trasu
Správa matriční agendy a evidence obyvatel. Přijímání žádosti o změnu trvalého pobytu, jména a příjmení, o uzavírání manželství. Vydávání občanských průkazů, ohlašování odcizení a poškození. Provádění změn v cestovních dokladech. Ověřování kopií listin a podpisů. Vyhotovování duplikátů …
327 300 120