Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odbor organizační a správní Aš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu matriční agendy a evidence obyvatel. Poskytujeme služby týkající se cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a …
354 524 223

Magistrát města Olomouc - Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v oblastech udělování a rozšiřování řidičského oprávnění, vydávání řidičského průkazů, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti a paměťových karet do digitálního …
585 513 701

MÚ Votice - Odbor správních činností a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
317 830 120

MÚ Klatovy - Odbor hospodářský

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme zadávání veřejných zakázek v rozsahu své působnosti a smluvní vztahy na úseku investiční výstavby. Upravujeme dopravní značení. Řídíme městskou tržnici, vydáváme rozhodnutí o povolení prodeje. Provádíme opatření k ochraně místních komunikací v souvislosti s činností jiných …
376 347 234

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zajišťujeme příjem a výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Vykonáváme vidimace a legalizace. Dále provádíme změnu jména a příjmení, určení otcovství, výpis z katastru nemovitostí, přestupkové řízení a změnu adresy trvalého …

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme výkon státní správy, vedeme evidenci obyvatel a spravujeme movitý majetek. Vyřizujeme žádosti o ukončení trvalého pobytu či žádosti o změnu jména. Vydáváme matriční doklady jako je rodný, oddací a úmrtní list a poskytujeme údaje z evidence …
599 430 294

MÚ Chlumec - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správní odbor zajišťuje vedení matriky, evidence obyvatel či správy movitého majetku, sportovního areálu a hřbitova. Věnuje se volbám, autoprovozu či veřejně prospěšným …
472 710 623

MÚ Břidličná - Hospodářskosprávní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme technické, provozní a hospodářské potřeby úřadu, matriční agendy a evidence …
554 773 533

MÚ Česká Kamenice - Odbor matriční úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel a provozních i hospodářských potřeb úřadu, vede volební agendu, vede spisovou službu a činnost podatelny včetně zveřejňování úředních listin na úřední …
412 151 538

MÚ Rychvald - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendy a evidence obyvatel. Dále také péči o zdravotně postižené a staré občany, o rodinu a děti. Poskytujeme poradenskou a výchovnou činnost, pečovatelskou službu. Dále provádíme a zajišťujeme svatební obřady a vystavuje osvědčení k uzavření církevního …
596 543 042

MÚ Šternberk - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Ověřování pravosti opisu, podpisů, rodných, oddacích a úmrtních listů. Vydávání občanských průkazů, rozhodování o přestupcích, povolování změny jména a příjmení, aktualizování sbírek listin a druhopisů matričních …
585 086 260

Magistrát města Kladna - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Zajištění činnosti týkající se problematiky voleb, evidence obyvatel, přestupků a …
312 604 201

MÚ Přeštice - Odbor hospodářský

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme technické, provozní a hospodářské potřeby …
377 332 555

MÚ Tišnov - Odbor správních a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Zabývá se žádostmi o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, jejich vydáváním a evidencí vydaných dokladů. Zpracovává žádosti o změnu trvalého bydliště občanů. Rozhoduje o správních deliktech a ukládá v blokovém řízení pokuty za …
549 439 774